Relacja z Kongresu KWC w Częstochowie

Szczęść Boże!
Kochani Księża moderatorzy,
droga wspólnoto Domowego Kościoła

W sobotę, 28 września na Jasnej Górze, uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Kongresie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, zorganizowanym z okazji 40-lecia proklamacji KWC przez papieża Jana Pawła II, który podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny mówił do rodaków, a wołanie to jest jeszcze bardziej naglące teraz: Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.

Bardzo intensywny sobotni program Kongresu program był bogaty w treści o antropologii i znaczeniu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka dla nas oraz o wielkiej potrzebie dobrego zrozumienia tego dzieła Niepokalanej i sposobach jego realizacji w nadchodzącym czasie. Z wielką uwagą i zaciekawieniem wysłuchaliśmy konferencji „Polska teologia wyzwolenia”, wygłoszonej przez ks. Jana Mikulskiego, który swoją wypowiedź zakończył słowami: „Nie pytaj się: czy mam być w KWC, ale czy MOGĘ być w KWC; co mam zrobić, bym mógł być w KWC”. Następnie ks. prof. Piotr Kulbacki w konferencji „Głoszenie ewangelii wyzwolenia” podkreślił, że Krucjata oparta jest na realizacji miłości do drugiego człowieka. Droga służby jest najpierw drogą naszego wyzwolenia, szczególnie przez formację i posługę podczas rekolekcji ewangelizacyjnych, które powinny się odbywać w każdej parafii. Ksiądz przypomniał także, że w realizowanym planie wielkiej ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem” wyróżnia się trzy fazy: modlitwę (Niech zstąpi Duch Twój), ewangelizację (Otwórzcie drzwi Chrystusowi) oraz szerzenie KWC (Nie lękajcie się), czyli zarówno temat roku jak i treść Listu kręgu centralnego na rok formacyjny 2019/2020 wpisują się w realizację tego planu.

Ksiądz Wojciech Ignasiak w obszernej wypowiedzi przytoczył wypowiedź papieża Franciszka, który stwierdził: święty Jan Paweł II w całej swej posłudze pokazywał, że drogą Kościoła jest człowiek. My mamy mieć spojrzenie pełne miłości. Jak Jezus mamy być przy drugim człowieku, słuchać towarzyszyć rozeznawać i jednać z Kościołem. Krucjata powstała, aby dać wolność. Ksiądz Biskup Bronakowski mówił o ogromnej skali potrzeb w zakresie wyzwolenia człowieka od nałogów i przyzwyczajeń. Istnieje potrzeba współpracy ludzi dobrej woli: świeckich i księży. Szczególna jest rola członków KWC. Trudno wyobrazić sobie Polskę bez ludzi wolnych i wyzwalających, dających swoją postawą życia przykład społeczeństwu.
O mechanizmach różnych uzależnień i ich podobieństwach, na podstawie opracowania prof. Iwony Niewiadomskiej, opowiadał ksiądz Wojciech Ignasiak, który szeroko omówił powstawanie cyklu nałogowego używania substancji (środka).

Natomiast pan Marcin Mądry z Ośrodka Profilaktyki Zintegrowanej w swej obszernej i konstruktywnej wypowiedzi przybliżał tematykę pracy z młodymi na przykładzie programów profilaktycznych. Szczególną uwagę prelegent skupił na programie Archipelag skarbów, adresowanym do młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej oraz szkoły średniej: http://www.archipelagskarbow.eu/ , podczas którego w trakcie dwóch dni warsztatów przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Omówił także publikację Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży, z której treścią można zapoznać się (i pobrać) na stronie Ośrodka Profilaktyki Zintegrowanej. Po wypowiedzi była możliwość zadawania pytań. W podsumowaniu wygłoszonej konferencji pan Marcin Mądry powiedział: „Chcąc zbudować statek nie szukajmy ludzi z odpowiednimi uzdolnieniami, ale tych, którzy patrząc na morze, zatęsknią za podróżą, za przygodą i z pasją zabiorą się do dzieła”.

Kolejnym prelegentem był dr hab. Krzysztof Wojcieszek, współtwórca Narodowego Programu Trzeźwości, który omówił udział Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w NPT. Podpowiadał też, jak zachęcać Domowy Kościół do uczestnictwa w KWC, m in. przez regularne Msze św. w intencji Krucjaty i codzienną modlitwę, organizowanie peregrynacji Krzyża KWC w diecezjach, audycje w mediach, świadectwa w parafiach, podczas wszystkich Dni Wspólnoty i różnych rekolekcji. Mamy budzić świadomość KWC w rodzinach i jej pragnienie we wspólnocie.

Po południu odbyło się spotkanie w ośmiu grupach tematycznych. Uczestnicy Kongresu przekazywali informacje ze środowisk, w których funkcjonują oraz podawali propozycje możliwych działań. My mieliśmy okazje współuczestniczyć w grupie prowadzonej przez panią Jolantę Szpilarewicz z INMK, parę krajową DK, Kasię i Pawła Maciejewskich oraz moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie, ks. Marka Sędka. Po kolacji nastąpiło podsumowanie spotkania.

Mszy świętej sprawowanej w Bazylice Częstochowskiej przewodniczył ks. Bp Krzysztof Włodarczyk, który podczas homilii powiedział: „Wolność jest darem i zadaniem. Ten dar udźwignąć może tylko dojrzały człowiek (…) człowiek dojrzały duchowo odkrywa fakt, że został stworzony z miłości, a życie poza miłością jest dla niego agonią. Dynamiką naszego życia jest pragnienie bycia kochanym i pragnienie obdarowywania miłością. Miłość to coś więcej niż uczucie, to troska o własne, ale przede wszystkim o czyjeś dobro.(…) Egoizm i nienawiść ograniczają i znoszą wolność. Pustkę wypełnia „coś” i to zwykle coś złego. Wówczas zaczynamy niszczyć siebie. Ten, kto kocha i jest kochany, potrafi stawiać sobie i innym wymagania, aby dawać wyraz troski i miłości do drugiego człowieka. Matka Boża jest doskonałą ikoną wolności, przykładem i znakiem niezachwianej nadziei na wyzwolenie. KWC to walka o ziemię świętą, którą jest człowiek wykupiony przez Chrystusa. Nie ma wyzwolenia bez krzyża, nie ma walki bez trudu i cierpienia. Chrześcijaństwo jest religią radości. Jesteśmy świadkami cudów. Maryja raduje się Bogiem i zaprasza nas do odkrywania tej radości.”

Nowym moderatorem Centralnej Diakonii Wyzwolenia (po ustępującym księdzu Wojciechu Ignasiaku) został ksiądz Krzysztof Dukielski, który nakreślając program swojej posługi poinformował, że planuje „przegląd wojska Gedeona”, budowanie struktur i nową stronę CDW oraz prosi o modlitwę. Na koniec stwierdził: „Będziemy pisać przepiękną historię wolności!”

W niedzielę, razem z ponad tysiącem osób uczestniczyliśmy w 39-tej Pielgrzymce KWC, której program był podany i do Waszej wiadomości. Pielgrzymkę zakończyła Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Jesteśmy zbudowani obecnością dużej liczby młodzieży i towarzyszących swoim wspólnotom kapłanów.

Zachęcamy wszystkie małżeństwa i rodziny do codziennej wspólnej modlitwy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i do podejmowania starań dla pogłębienia świadomości znaczenia Krucjaty, która nie ma być wyrzutem sumienia, ale zachętą do czynienia dobra.

Pozdrawiamy serdecznie
Genowefa i Krzysztof Wieccy
Diakonia wyzwolenia