VII Pielgrzymka KWC Filii Pelplińskiej

W sobotę, 31 sierpnia 2019r. uczestniczyliśmy w VII Pielgrzymce Krucjaty Wyzwolenia do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, podczas której filia pelplińska dziękowała Panu Bogu za 40-lecie dzieła czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Dzieło Krucjaty powstało w 1979 roku jako odpowiedź na apel św. Jana Pawła II: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa…” i polega na dobrowolnym wyrzeczeniu się alkoholu i na modlitwie, by przez to pomóc osobom uzależnionym od różnych nałogów.Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności              za dobro drugiego człowieka.

Pielgrzymi trud podjęło około tysiąc osób z siedmiu diecezji filii pelplińskiej: gdańskiej, pelplińskiej, elbląskiej, warmińskiej, toruńskiej, bydgoskiej i gnieźnieńskiej. Byli także przedstawiciele diecezji łomżyńskiej. Grupom pątników towarzyszyli kapłani. Z naszej diecezji kilka małżeństw przybyło indywidualnie, a pielgrzymi ze Starogardu Gdańskiego przyjechali autokarem.

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła przeżywaniu Drogi Krzyżowej, którą poprowadził ksiądz Wacław Dokurno. Głęboka refleksja rozważań przy każdej stacji oraz przejmujące świadectwa poruszały serca uczestników tego szczególnego nabożeństwa.

Szczytowym punktem pielgrzymki była Msza święta, sprawowana w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, której przewodniczył i homilię wygłosił dotychczasowy moderator krajowy KWC, ksiądz Wojciech Ignasiak. Przywołując często wypowiedzi Założyciela, ksiądz Wojciech koncentrował się na przeżywaniu naszej wewnętrznej wolności w postawie miłości do braci, wyrażonej przez ofiarę z siebie, modlitwę i post.

W amfiteatrze przy gietrzwałdzkim sanktuarium, zawierzając całe dzieło Krucjaty, pomodliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie podczas konferencji ksiądz Wojciech Ignasiak przybliżył nam swoją posługę  w Centralnej Diakonii Wyzwolenia oraz w ośrodku dla uzależnionych, co pozwoliło uczestnikom pielgrzymki jeszcze lepiej zrozumieć omawiany problem, który w różnym wymiarze dotyka liczną rzeszę naszych rodaków, w tym coraz częściej młodzież i kobiety.

Na koniec zostaliśmy zaproszeni do uczestniczenia w 39. Ogólnopolskiej Pielgrzymce KWC, która odbędzie się już 29 września br. w Częstochowie oraz do przeżycia rekolekcji adresowanych do sympatyków i członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz na 22 listopada br. na szkolenie Lokalnych Liderów Trzeźwości, szczególnie w ramach filii pelplińskiej. Dlatego już od dzisiaj prosimy zainteresowanych o zgłoszenie się do nas , tel. 725-997-500 lub do Agnieszki Ramczyk (młodzież) tel. 730-743-880, abyśmy mogli szybko ustalić miejsce, w którym szkolenie się odbędzie.

Wdzięczni Panu Bogu i Niepokalanej, Patronce Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, za przeżytą Eucharystię i niesamowite doświadczenie spotkania w tej szczególnej wspólnocie, pełni dobrych postanowień powróciliśmy do swych środowisk, „abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci (…)”.

Genowefa i Krzysztof Wieccy
Agnieszka Ramczyk
Diakonia wyzwolenia