13. dzień Oazy w Skórczu

Dniem w którym rozważa się tajemnicę Zesłania Ducha Świętego jest dzień 13. rekolekcji oazowych. W tym dniu uczestnicy spotykają się w ramach tzw. Oazy Wielkiej na Dniu Wspólnoty. Diecezja Pelplińska w II turnusie przeżywała go 29 lipca w Skórczu. W Skórczu również formowały się 3 grupy rekolekcyjne: ODB, OND, ONŻ. Uroczystej Mszy Świętej w tym dniu przewodniczył ks. biskup Ryszard Kasyna.