Wyjątkowy dzień dla Ruch Światło-Życie naszej diecezji

W czwartek, 6 grudnia br. w Somoninie odbyło się spotkanie przedstawicieli diecezjalnej wspólnoty Ruchu Światło-Życie z wyjątkowym gościem, Moderatorem Generalnym ks. Markiem Sędkiem. Księdzu Moderatorowi towarzyszył nasz Diecezjalny Moderator – ks. Artur Pukownik. Uczestników gościł proboszcz parafii w Somoninie ks. Piotr Kardas wraz z parą diecezjalną Domowego Kościoła, Elą i Ignacym Majkowskimi.

Całe spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej, w spotkaniu uczestniczyły zaproszone pary Domowego Kościoła. Był to czas, kiedy zadawano Księdzu Moderatorowi różne pytania. Poruszane zagadnienia skupiały się głównie na tematach związanych z formacją. Zapytano w jaki sposób Domowy Kościół, może pomóc w rozwoju wspólnot dla dorosłych, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą formować się w naszej wspólnocie. Ksiądz Moderator odpowiedział, że nikt nie chce narzucać jakiejś konkretnej formy, ale zwrócił uwagę, że w żadnym razie taka wspólnota dorosłych nie może być alternatywą dla Domowego Kościoła. Formacja osób dorosłych w Ruchu powinna być pewną formą formacji, która jest wyjątkowa. Jeśli w takiej formacji będzie uczestniczył jeden z współmałżonków, to ma być to jedynie forma przejściowa, która powinna zmierzać do formacji w Domowym Kościele. Zwrócono uwagę, że każda formacja jeśli będzie traktowana odpowiedzialnie musi być trudna, bo wymaga zmiany samego siebie. Ksiądz Moderator nawiązał do Dialogu małżeńskiego jako wyjątkowego zobowiązania. Zwrócił uwagę, że jest to zobowiązanie, które często także przełamuje barierę kulturową w małżeństwach. Zauważył, że w małżeństwach mężczyźni mają bardzo duże problemy w mówieniu o swoich emocjach, natomiast Dialog małżeński niejako ich do tego zobowiązuje. Taka postawa otwartości w wyrażaniu swoich uczuć zbliża i uzdrawia relacje w małżeństwach. Właśnie to zobowiązanie – Dialog małżeński, który został zaczerpnięty z kościoła francuskiego, wyróżnia Domowy Kościół . Ksiądz Moderator stwierdził, że Dialog małżeński jest charyzmatem kościoła francuskiego dla całego kościoła powszechnego.
W czasie tej części spotkania Ksiądz Moderator zapytał, jak przebiega formacja dzieci w rodzinach będących w kręgach Domowego Kościoła oraz na rekolekcjach formacyjnych. Zwrócił uwagę, że rodziny powinny spędzać czas razem w trakcie rekolekcji, zabierają ze sobą dzieci w odpowiednim wieku. Dzieci starsze powinny formować się na oazach dziecięcych i młodzieżowych, ponieważ potrzebują kontaktu z rówieśnikami i te oazy dają taką możliwość. W tym miejscu był czas na dzielenie się doświadczeniami par obecnych na spotkaniu.

W drugiej części spotkania odbyło się spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności. W trakcie tej części, przedstawiciele DJ prezentowali Księdzu Moderatorowi poszczególne diakonie , to w jaki sposób diakonia działa oraz jakie ma problemy. Ksiądz Moderator z uwagą słuchał , a następnie podpowiadał w jaki sposób można pewne problemy rozwiązać, wskazywał też, w którym kierunku diakonie mogłyby się rozwijać.

Na zakończenie Ksiądz Moderator podziękował za owocne spotkanie i udzielił swego błogosławieństwa na nasza dalsza posługę.

 

Wywiad z ks. Markiem Sędkiem w Radio Głos (7.12.2018):