„ Miłość przywraca do życia” – rekolekcje DK Rejonu Chojnickiego w Orliku

W dniach 9-11 marca 2018 roku przeżywaliśmy w Orliku rekolekcje rejonu chojnickiego. W tym szczególnym czasie Wielkiego Postu temat „ Miłość przywraca do życia” miał prawo wybrzmieć szczególnie mocno, bo jest to czas przygotowania do świąt, w których Bóg chce nas przeprowadzić ze śmierci do życia. Pragnęliśmy choć odrobinę zachwycić się miłością do nas naszego Boskiego Oblubieńca i jednocześnie pogłębić miłość w naszych małżeństwach, aby były one dla świata wokół nas czytelnym znakiem jak Oblubieniec (Bóg) nieskończenie kocha swą Oblubienicę. Przeżyliśmy dwa piękne dialogi. Zatrzymaliśmy się nad nasza jednością, będąca obrazem Bożej Miłości a także Miłością będącą  oblubieńczym obdarowywaniem siebie  przez posiadanie siebie.

Cały ten czas rekolekcyjny Bóg objawiał nam jak wielka jest Miłość, która uniża się dla swej Oblubienicy. Cała inicjatywa jest po Jego stronie, bo On jej wciąż szuka, wciąż ją pragnie dla niej samej, nawet gdy ona wciąż jest niewierna. On nabywa sobie  Oblubienicę za „cenę wielką” najwyższą z możliwych, królewską: swoją krew odkupienia, a to urzeczywistnia się w Świętym Triduum Paschalnym, które będziemy wkrótce przeżywać. Dlatego też przez te rekolekcje odkrywaliśmy nieczytelne czasami znaczenie znaków, przez które działa w nas niewidzialna ale wszechpotężna łaska Boga, w tych świętych Dniach .

Był to piękny czas, w którym zachwyciliśmy się Miłością, dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za to że te rekolekcje dla nas przygotował, posługując się naszym Moderatorem Rejonowym ks. Tomaszem Mońko, który był ich pomysłodawcą.

Szczególnym darem była dla nas wszystkich także obecność i pomoc kapłanów opiekunów kręgów z naszego rejonu: księdza Ireneusza Kalfa, który wygłosił nam konferencję o adoracji oraz księdza Artura Tybusza, który celebrował Eucharystię kończącą nasze rekolekcje.

Basia