NIE PIJĘ, BO KOCHAM!

Uchwałą Sejmu z marca br. w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Narodu ustanowiono rok 2017 “Rokiem troski o trzeźwość narodu” – jest to wspólna inicjatywa Sejmu i Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.

„Trzeźwość to sposób myślenia, który pozwala zachowywać i rozwijać swoją wolność. Być trzeźwym to znaczy być wolnym. Trzeźwość, wolność od alkoholu jest dobrem, które służy życiowej samorealizacji każdego człowieka.”           – czytamy w przyjętej przez Sejm uchwale.

Odpowiedzią Ruchu Światło-Życie na tę uchwałę jest kampania społeczna “Nie piję bo kocham”. Jak wszyscy wiemy, duchową walkę o wolność Polaków – zainicjowaną przez sługę Bożego ks. Blachnickiego – Ruch Światło-Życie prowadzi od samego początku swojego istnienia, a szczególnym wyrazem tej walki jest inicjatywa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, gromadząca setki tysięcy osób dobrowolnie podejmujących abstynencję w intencji wyzwolenia z nałogu uzależnionych.

Jak czytamy na stronie http://www.niepijebokocham.org/:

„W ramach ogólnopolskiej kampanii Ruch Światło-Życie będzie realizował szeroko zakrojone działania, mające na celu promocję trzeźwości i abstynencji. Na kampanię będą składać się imprezy masowe promujące trzeźwość, zawierające bloki edukacyjne dla osób  w każdym wieku, ale także akcje ewangelizacyjne oraz wydarzenia rozrywkowe w postaci koncertów i aktywności artystycznych. Dalekosiężnym celem jest wytworzenie “mody na nie picie” w sytuacji, gdy spożycie alkoholu w Polsce znów wzrasta.

Poza tym przewidziane jest w ramach kampanii szkolenie liderów trzeźwości, którzy w swoich środowiskach będą organizować konferencje trzeźwościowe oraz promować życie bez alkoholu, dystrybuowane będą także w szerokim dostępie drukowane materiały edukacyjne – broszury i ulotki.

W ramach kampanii przygotowane zostaną trzy profesjonalne spoty telewizyjne poświęcone abstynencji kobiet w ciąży i w okresie macierzyństwa, trzeźwości kierowców oraz abstynencji i trzeźwości w rodzinie. Analogicznie powstaną także trzy spoty radiowe.

Poza tym kampania będzie obecna na różnorodnych powierzchniach promocyjnych jak gadżety, koszulki, długopisy czy oprawki na tablice rejestracyjne.”

We wrześniu br. odbył się trzydniowy “Narodowy Kongres Trzeźwości”. W tym samym czasie (23 września) na Placu Piłsudskiego miał miejsce jedyny w swoim rodzaju happening edukacyjny “Świadek Wolności”. Więcej o tym wydarzeniu tutaj: http://niedziela.pl/artykul/31181/Nie-pije-bo-kocham—dziennikarze-aktorzy, http://warszawa.gosc.pl/gal/pokaz/4202604.Swiadek-wolnosci/11#gt .

To jednak dopiero początek bitwy. Ks. Marek Sędek – Moderator Generalny Ruchu – kieruje do nas te słowa:

„Drodzy Odpowiedzialni Ruchu i Członkowie KWC! Kampania „Nie piję, bo kocham” trwa. Przed nami kolejne wyzwanie, bo wojsko Gedeona to nie armia rezerwistów, ale oddziały szybkiego reagowania. Zapraszamy wszystkich, dla których KWC to nie tylko piękna idea ale konkretne czyny, do następnej akcji. „

Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło-Życie realizuje kampanię społeczną, adresowaną do sprzedawców napojów alkoholowych, nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach kampanii opracowywane są materiały edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych (plakaty, naklejki, ulotki), które mają trafić do punktów sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Prowadzona będzie także kampania medialna z wykorzystaniem spotu filmowego, której celem będzie zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcenie świadków tych sytuacji do reagowania.

Działaniom tym towarzyszyć będzie akcja społeczna z udziałem wolontariuszy – Ambasadorów Kampanii, którzy podejmą się w swoich społecznościach lokalnych wizyt w sklepach i rozmów z kierownictwem sklepu oraz sprzedawcami na temat konieczności ograniczania dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich.

Organizatorzy liczą na to, że przy wspólnym zaangażowaniu uda się nagłośnić i ograniczyć problem powszechnego łamania prawa, w zakresie sprzedawania alkoholu osobom poniżej 18-go roku życia. Jak wynika bowiem z badań ESPAD, blisko połowa 15-latków oraz 17-latków uznała, że piwo jest bardzo łatwe do zakupienia.

W dniach 27-29 października w hotelu „Groman” pod Warszawą (Al. Krakowska 76, Sękocin Stary) odbędzie się trzydniowe, bezpłatne szkolenie dla Ambasadorów Kampanii nt. Zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Rozpoczęcie szkolenia w piątek  o godzinie 18.00, a zakończenie w niedzielę o godzinie 16.00 (po obiedzie).  

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną przygotowani do poprowadzenia rozmów ze sprzedawcami w sklepach, których będziemy zapraszać do przystąpienia do Ogólnopolskiej Ligii Uczciwych Sprzedawców. Każdy sklep, który zadeklaruje gotowość włączenia się do tej sieci otrzyma specjalny Certyfikat. Nazwy i adresy sklepów będą mogły być zamieszczone na specjalnie przygotowanej interaktywnej mapie internetowej.

Osoby, które chcą zostać Ambasadorami Kampanii –  MASZ WPŁYW – WYBIERZ MARZENIA, NIE RYZYKO! –  i wziąć udział w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zlokalizowanego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1J-Vud9aebzJ_lpZp2qSni8qkDld3-4S4-3yo6ZOI2Cg/viewform?edit_requested=true

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mailowym: lub pod numerem telefonu: 505968086.

Do dzieła!