Biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej nowym delegatem KEP ds. Ruchu Światło-Życie.

W dniu 13 października 2017 podczas 377. Zebrania Plenarnego KEP dokonano na okres 5 lat wyboru nowego delegata ds. Ruchu Światło-Życie. Został nim biskup Krzysztof Włodarczyk, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Zastąpił na tym stanowisku abp. Adama Szala z Przemyśla.

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie uczestniczy w wielu wydarzeniach związanych z tą wspólnotą. Do tych najważniejszych, które odbywają się corocznie, należą: Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, Centralna Oaza Matka, Podsumowanie Oazy Żywego Kościoła i Podsumowanie roku pracy Domowego Kościoła. Poprzez swojego delegata Konferencja Episkopatu Polski sprawuje opiekę nad Stowarzyszeniem „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. Jego aprobaty wymagają ustalenia Komisji Teologiczno-Programowej tego stowarzyszenia.

Delegat ds. Ruchu Światło-Życie prezentuje Konferencji Episkopatu Polski trzech kandydatów na moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie, wybranych przez Kongregację Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. Delegat wskazuje parę krajową Domowego Kościoła spośród trzech przedstawionych mu kandydatur, które zostały wybrane podczas zgromadzenia kręgu centralnego i par diecezjalnych Domowego Kościoła. Delegat powołuje także moderatora krajowego Domowego Kościoła spośród trzech kandydatów przedstawionych mu przez parę krajową Domowego Kościoła i moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie.

Biskup Włodarczyk od bardzo wielu lat jest związany z Ruchem Światło-Życie. Jest członkiem Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W szczególny sposób związany jest z gałęzią rodzinną Ruchu. W latach 1998-2005 pełnił posługę moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła.

Urodził się 25 lutego 1961 roku w Sławnie. Święcenia biskupie przyjął 11 czerwca 2016 roku w bazylice w Kołobrzegu. Jego zawołanie biskupie to: „Łaska, miłosierdzie, pokój”.

W latach 1990-2005 był diecezjalnym duszpasterzem rodzin, obrońcą węzła małżeńskiego w sądzie biskupim koszalińsko-kołobrzeskim, asystentem diecezjalnego zgromadzenia sióstr ze Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej.

W 2005 roku ukończył studia w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę doktorską pod tytułem „Model duchowości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnych ruchach rodzinnych w Polsce”.

Ks. Dawid Hamrol, moderator Ruchu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej tak wyraża się o biskupie Włodarczyku: ” To jest człowiek Oazy, który dobrze zna Ruch i żyje jego charyzmatem.”

Zatem właściwy człowiek na właściwym miejscu 🙂