Podziękowanie za posługę w trakcie Podsumowania DK

W dniach 8-10 września 2017 pelplińska wspólnota Domowego Kościoła gościła odpowiedzialnych za Domowy Kościół z całej Polski oraz z zagranicy. W tym czasie bardzo wiele osób poświęciło swój czas po to, aby całe wydarzenie odbyło się sprawie oraz aby przybyli goście mogli skupić się na podsumowaniu całego roku pracy wspólnoty. W podziękowaniu Katarzyna i Paweł Maciejewscy (para krajowa Domowego Kościoła) oraz ks. Tomasz Opaliński (moderator krajowy DK), przesłali na ręce Krzysztofa i Genowefy Wieckich (para diecezjalna DK) podziękowania.

Droga Wspólnoto Domowego Kościoła
diecezji pelplińskiej

Kochani,

W czasie, gdy w centrum Waszej diecezji, w Pelplinie, odbywało się podsumowanie pracy rocznej Domowego Kościoła, papież Franciszek pielgrzymował po Kolumbii. W jednym ze swoich przemówień powiedział: „Trwajcie silni i wolni w Chrystusie tak, abyście odzwierciedlali to we wszystkim, co czynicie; podejmujcie ze wszystkich swych sił naśladowanie Jezusa, poznawajcie Go, pozwólcie, by Was powoływał i nauczał, głoście Go z wielką radością”.

Dziękujemy, że mogliśmy być świadkami powyższych słów realizowanych przez członków Waszej Wspólnoty: za naśladowanie ze wszystkich sił Chrystusa przez pełną radości i poświęcenia posługę wobec przybyłych do Pelplina, za trwanie w pokorze i miłości w każdym czasie i w każdym miejscu. Wasza bezinteresowność pomogła nam owocnie przeżyć ten piękny czas spoglądania na owoce minionego roku formacyjnego.

Za wszelkie dobro dziękujemy. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, a Niepokalana Matka Kościoła wyprasza potrzebne łaski dla całej Waszej Wspólnoty. Czcigodny sługo Boży, księże Franciszku, wstawiaj się za nami!

 

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła,
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie

ks. Tomasz Opaliński
moderator krajowy DK