List z Watykanu z błogosławieństwem Ojca Świętego

Pełni radości chcemy się podzielić z Wami otrzymanym z Watykanu listem.

W trakcie rekolekcji oazowych w Kalwarii Zebrzydowskiej organizowanych przez diecezję pelplińską w dniach 15-31 lipca przygotowaliśmy jako uczestnicy listy jedności,w tym list do Ojca Świętego.Na dniach przyszła odpowiedz z Watykanu wraz z błogosławieństwem od Ojca świętego.
Ojciec Święty modli się w intencji Rodzin,by opieka Matki Najświętszej i Św.Józefa,Jej Oblubieńca,towarzyszyła wszystkim i pomagała podążać razem w miłości i wzajemnej służbie.
Niech zatem słowa Ojca Świętego o miłości i wzajemnej służbie w tym roku wybrzmią nam w gotowości do służby dla Domowego Kościoła.