Osobiste przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela

W rocznej formacji małżonkom towarzyszyli Teresa i Henryk Zaborowscy z Gruczna. Para pilotująca oraz opiekun kręgu, ks. Przemysław Szulc podczas spotkań ewangelizacyjnych pomagali zawiązać szczególną wspólnotę małżeństw sakramentalnych, w której zaprezentowany został Domowy Kościół jako ruch małżeńsko-rodzinny, założony przez ks. Franciszka Blachnickiego przy współpracy z siostrą Jadwigą Skudro. W ruchu tym małżonkowie dążą do świętości w jedności ze współmałżonkiem, a zbudowana jedność stwarza najlepsze warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Zainteresowani formacją małżonkowie dowiadywali się, że Pan Bóg kocha ludzi i ma wobec nas wspaniały plan, lecz zgrzeszyliśmy i odwróciliśmy się od Stwórcy. Bóg, będąc miłosiernym Ojcem, przebacza nam winy i pragnie naszego nawrócenia, dlatego posyła swego Syna, Jezusa Chrystusa, który przez ofiarę swego życia przyniósł pojednanie  z Bogiem. Potrzeba więc, byśmy Jezusowi zawierzyli swe życie..

Podczas Eucharystii celebrowanej przez ks. Przemysława oraz ks. Dominika, neoprezbitera, rodziny czytały słowo Boże, modlitwę wiernych oraz przyniosły dary. W ciszy serca wyraziły swoją decyzję osobistego przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, co przypieczętowały słowem „Amen!” podczas przyjęcia Ciała Chrystusa.

Następnie zostaliśmy zaproszeni przez państwa Zaborowskich oraz ks. Przemka na agapę do obficie zastawionego stołu na terenie Szkół Katolickich, w którym ksiądz moderator pełni funkcję dyrektora. Podczas posiłku przedstawiliśmy się wzajemnie, opowiadając nieco o sobie. Małżeństwa wyraziły pragnienie dalszego spotykania się w celu formacji na etapie pilotażu. Po udzieleniu błogosławieństwa Bożego przez księdza moderatora, dziękując za zaproszenie nas, pożegnaliśmy się w sympatycznej atmosferze, w poczuciu wspólnoty i jedności.

Para diecezjalna DK
diecezji pelplińskiej
Genowefa i Krzysztof Wieccy

 

Galeria: