Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w rejonie chojnickim

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że:

„Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy. „Pan, moja moc i pieśń” (Ps 118, 14). „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!” (J 16, 33).”

I właśnie między innymi o cnotę męstwa i wszelkie inne Boże błogosławieństwa dla naszych mężczyzn modliliśmy się w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny na Mszy Świętej w intencji mężczyzn, a po Mszy Świętej wzywaliśmy wstawiennictwa św. Józefa słowami litanii. Choć na pewno centralnym punktem tego uroczystego dnia była Eucharystia, zaprosiliśmy jeszcze wszystkich chętnych w gościnne progi plebanii parafii p.w. Matki Boskiej Fatimskiej na projekcję filmu poruszającego właśnie zagadnienia dotyczące roli mężczyzn w życiu społecznym, rodzinnym – „Odważni”. W sympatycznej atmosferze, przy kawie i herbacie, za pośrednictwem dobrego kina mieliśmy okazję zobaczyć jak w praktyce można realizować w życiu codziennym cnotę męstwa. Umocnieni modlitwą i przykładem św. Józefa oraz bohaterów filmu stajemy teraz przed wyzwaniem dania świadectwa prawdziwej męskości oraz męstwa we współczesnym świecie.

Św. Józefie – MÓDL SIĘ ZA NAMI!!!