„Evangelii gaudium” w praktyce.

Zainspirowani adhortacją Papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, realizując w praktyce temat obecnego roku formacyjnego Ruchu Światło-Życie

„NIE DAJMY SOBIE ODEBRAĆ RADOŚCI!”

wychodzimy w stronę innych, by podzielić się radością Bożej obecności w naszym życiu, radością przeżywania i pogłębiania wiary we wspólnocie rodzin Domowego Kościoła. Poprzez świadectwo własnego życia dawane w innych parafiach ( w ostatnim czasie w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Brusach) oraz poprzez rozpowszechnianie charyzmatu Ruchu Światło-Życie oraz zapraszanie innych małżeństw do wkroczenia na drogę wspólnej wędrówki do świętości z pomocą „narzędzi”, jakie proponuje nam formacja w Domowym Kościele – poprzez organizowanie spotkań towarzyskich z członkami Domowego Kościoła (np. „Niedzielna kawa z Domowym Kościołem”).

„Człowiek nie jest biernym świadkiem wkroczenia Boga w dzieje. Jezus wzywa nas, byśmy czynnie starali się o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość i by stało się to naszą zasadniczą troską (por. Mt 6, 33). Człowiek jest więc powołany, by rękami, umysłem i sercem współpracował w szerzeniu królestwa Bożego na świecie. Odnosi się to szczególnie do tych, którzy są powołani do apostolstwa i którzy są – jak mówi św. Paweł – „współpracownikami królestwa Bożego”, ale dotyczy również każdego człowieka.”  św. Jan Paweł II

Żyjąc w Bożej obecności, nie można tej radości zostawiać dla siebie, trzeba innych zaprosić do tej wspaniałej rzeczywistości pełnej łaski i Bożego błogosławieństwa… „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.” Mt 9,37 – z Bożym błogosławieństwem wszelkie nasze działania przyniosą plon i Domowy Kościół wzbogaci się o kolejne kręgi rodzin gotowych ożywiać wspólnotę naszego

Kościoła.