Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności w Pelplinie

W czwartek, 26 lutego 2015r. w Collegium Marianum w Pelplinie  odbyło się kolejne spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności, któremu przewodniczył moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie  ks. Artur Pukownik.  W spotkaniu DDJ  uczestniczył ks. Łukasz Wisiecki moderator Domowego Kościoła, Irena Szybist odpowiedzialna za Diakonię Wyzwolenia i Diakonię Słowa, Tatiana Piotrowska moderatorka Diakonii Modlitwy, Mariola i Zdzisław Lejkowie odpowiedzialni w Domowym Kościele za Diakonię Rekolekcyjną, Łukasz Grzenkowicz administrator strony RŚ-Ż i redaktor „Oazowicza” odpowiedzialny również za Diakonię Komunikowania Społecznego w diecezji, klerycy Seminarium Duchownego posługujący w Oazie  w różnych diakoniach: muzycznej, liturgicznej i ewangelizacji oraz Genowefa i Krzysztof Wieccy – para diecezjalna Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej RŚ-Ż. W  spotkaniu uczestniczyli także  ks. Wincenty Pytlik oraz  Barbara i Henryk Urbańscy.

Uczestnicy spotkania DDJ zawierzyli Duchowi Świętemu jego przebieg, wszystkich uczestników i poruszane sprawy, prosząc o dar jedności.

Zaproszeni na DDJ Basia i Henio Urbańscy podzielili się swoimi osobistymi przeżyciami związanymi z udziałem w XL Kongregacji Odpowiedzialnych RŚ-Ż w Częstochowie (20-23 lutego 2015r.) i z radością poinformowali nas o wstąpieniu do Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie. Przybliżyli nam też niezwykłą atmosferę i tematykę głoszonych na Kongregacji konferencji, których tematem przewodnim były słowa: „W mocy Ducha Świętego” (hasło przyszłego roku formacyjnego). Cała Kongregacja przepojona modlitwą i wzywaniem Ducha Świętego o wylanie jego darów nad całą wspólnotą Ruchu Światło-Życie była  swoistym wspólnotowym Wieczernikiem, gdzie wszyscy jednomyślnie trwali na modlitwie w duchu miłości i jedności. ( Konferencję są możliwe do odsłuchania na stronie ogólnopolskiej RŚ-Ż, można obejrzeć też zdjęcia – oaza.pl).

Para diecezjalna DK przybliżyła cel projektu „Świadek” zainicjowanego przez Instytut im.  Ks. Franciszka Blachnickiego, który ma na celu zgromadzić wszelkie dostępne materiały i świadectwa o Ojcu Franciszku.

Ks. Wincenty Pytlik przekazał informacje związane z organizacją w 2016 roku Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, nadmienił, że właśnie w związku z tym spotkaniem, w roku 2016 odbędą się tylko dwa turnusy rekolekcji letnich.

Kolejno wszyscy odpowiedzialni referowali przebieg pracy poszczególnych diakonii. Łukasz Grzenkowicz poinformował o planach przeprowadzenia warsztatów dziennikarskich w ramach DKS, o terminie których poinformuje zainteresowanych. Uczestnicy DDJ wysunęli dwie propozycje: powołania zespołu do spraw właściwego redagowania i merytorycznej oceny informacji zawartych w kwartalniku „Oazowicz” oraz współfinansowania kosztów jego powstania przez całą wspólnotę RŚ-Ż .

Omawiając działalność Diakonii wyzwolenia Irena Szybist zachęcała, aby chętne małżeństwa z DK dawały świadectwa KWC, także podczas oaz rekolekcyjnych dla młodzieży.

Klerycy, referując działanie diakonii, za które są odpowiedzialni, z wielką troską mówili o dostrzeganych potrzebach i z radością dzielili się osiągniętymi małymi sukcesami na polu ewangelizacji dokonującej się przy różnych okazjach.

Mariola i Zdzisław Lejk, omawiając sprawę tworzenia diakonii do posługi podczas rekolekcji dla DK zaproponowali, aby na Diecezjalnym Dniu Skupienia Animatorów odbyło oddzielne spotkanie Diakonii Rekolekcyjnej, aby nie mnożyć dodatkowych przyjazdów, gdyż zaangażowani w różne posługi małżonkowie, czynią to często kosztem własnych rodzin.

Ksiądz Artur Pukownik poinformował, że odbyło się już spotkanie z kapłanami, którzy będą posługiwali podczas rekolekcji letnich dla młodzieży. Moderator zasugerował również, aby obecnie zaangażowani w Oazie klerycy, kończąc formację w Seminarium byli po pełnej formacji własnej, a później podejmowali posługi na rzecz Ruchu. Zachęcił też uczestników DDJ, aby będąc sami po pełnej formacji zachęcali też innych członków wspólnoty do przeżycia ORD – Oazy Rekolekcyjnej Diakonii, której zorganizowanie planuje się w sierpniu tego roku w Pelplinie. Planuje się również zorganizowanie „Szkoły Animatora” dla animatorów Oaz młodzieżowych.

Ksiądz Łukasz Wisiecki podzielił się swoimi planami odwiedzania wszystkich Rejonów DK naszej diecezji, uczestnicząc m.in. w organizowanych przez nie Rejonowych Dniach Wspólnoty. Przekazał też  informację, że w miejscowości Wiele będzie ponownie oddany do użytku, po gruntownym remoncie i przebudowie Dom Pielgrzyma, który może być odpowiednim miejscem także dla organizowania rekolekcji i innych spotkań wspólnotowych.

Uczestnicy DDJ otrzymali też informację o Wiosennym DWDD, które odbędzie się 21 marca br roku w Toruniu.

Na koniec spotkania kapłani udzielili obecnym  błogosławieństwa.