Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów Kręgów Rodzin DK

W sobotę 7 marca 2015 roku odbędzie się Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów Kręgów Rodzin Domowego Kościoła w pelplińskim Seminarium Duchownym. Tematem Wielkopostnego Spotkania będzie: „Rola kapłana w Domowym Kościele i na spotkaniu kręgu”. W ramach tego dnia skupienia odbędzie się spotkanie Diakonii Rekolekcyjnej, na którą zapraszamy wszystkich, którzy pragną pełnić jakąkolwiek posługę na Oazach rekolekcyjnych naszej diecezji lub pomóc w ich organizacji.
Mariola i Zdzisław Lejk

Plan dnia skupienia:

 • 9.00 – Rejestracja uczestników spotkania (kawa)
 • 9.30
  • Zawiązanie wspólnoty i wprowadzenie w tematykę Dnia Skupienia – moderator diecezjalny DK – ks. Łukasz Wisiecki
  • Konferencja „Rola Kapłana w Domowym Kościele i na spotkaniu kręgu.” (sala konferencyjna Seminarium Duchownego)
 • 10.30
  • Spotkanie w grupach dzielenia „Współpraca animatorów kręgu z kapłanem”
  • Spotkanie Diakoni Rekolekcyjnej (dla osób pragnących posługiwać na rekolekcjach)
 • 11.30 – Namiot Spotkania Ef 4,11-15 (kaplica)
 • 12.00 – Eucharystia
 • 13.15 – Obiad (Reflektarz)
 • czas na Diakonię Słowa
 • 14.30 – Spotkanie ogólne (sala konferencyjna Seminarium Duchownego)
  • relacje z spotkań w grupach dzielenia
  • kontynuacja tematu przedpołudniowego
 • 16.00 – Modlitwa na zakończenie Dnia Skupienia
  • modlitwa zawierzenia
  • uroczyste rozesłanie par animatorskich do swoich wspólnot