Rocznica śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w rejonie chojnickim

Łącząc się w modlitwie ze wszystkimi członkami Ruchu Światło-Życie, członkowie Domowego Kościoła rejonu chojnickiego wraz z księdzem moderatorem rejonowym przygotowali w dniu 28 rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego Mszę Świętą w intencji jego rychłej beatyfikacji, a po Mszy świętej poprowadzili szczególną Drogę Krzyżową, ponieważ teksty rozważań zaczerpnięte były z myśli i publikacji księdza Blachnickiego. Wszyscy obecni na Mszy Świętej i Drodze Krzyżowej mieli okazję poznać bliżej charyzmat „Bożego gwałtownika”, którego słowa nadal są tak bardzo aktualne, również te:

„(…) Najbardziej potrzeba dziś Kościołowi w Polsce świadków.

Świadków w znaczeniu biblijnym tego słowa, świadków w znaczeniu jaki brzmi w nazwie łacińskiej „martyres”. Świadków, którzy zaświadczyliby odważnym wyznaniem wiary – przez słowo lub czyn ofiarny – że Bóg jest Panem i Dobrem Najwyższym, któremu trzeba wszystko podporządkować.

(…) Trzeba, aby jak najwięcej ludzi dało świadectwo Bogu – przez poświęcenie dla Niego majątku, kariery, wolności i życia. Trzeba, aby katolicy (a zwłaszcza kapłani) zrozumieli, że to warto dla Boga złożyć ofiarę i że to jedynie może Kościół w Polsce uratować, a nie „roztropna” dyplomacja, której hasłem jest uniknięcie ofiar za wszelką cenę. „Dyplomacja” ewangeliczna zna tylko inne hasło: uwielbienie Boga za cenę wszelkiej ofiary!”

Msza w intencji beatyfiacji