Krąg diecezjalny

W środę, 4 lutego 2015r. w Pelplinie odbyło się kolejne spotkanie kręgu diecezjalnego, w którym uczestniczyły wszystkie pary rejonowe Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie naszej diecezji: Dorota i Janusz Mortasowie – rejon bytowski, Teresa i Wojciech Szramowscy („debiutanci”) – rejon tczewski, Lucyna i Wojciech Siedlikowie – rejon lęborski, Elżbieta i Ignacy Majkowscy – rejon kościersko-kartuski  oraz (zastępujący Iwonę i Marka Lemańczyków) Barbara i Grzegorz Makowscy – rejon chojnicki. W spotkaniu uczestniczyli także Barbara i Henryk Urbańscy, którzy dotąd sprawowali posługę pary diecezjalnej. Od samego początku towarzyszył nam gospodarz miejsca nasz drogi ksiądz kanonik Wincenty Pytlik, który przez pięć lat pełnił posługę moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła. Misję tę ksiądz Wincenty otrzymał jeszcze z rąk śp. Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi.

Po wzajemnym przedstawieniu się – ze względu na pierwszą obecność po wyborach na parę rejonową Tereni i Wojtka Szramowskich – Basia i Henio zdali sprawozdanie ze swej posługi. Następnie ksiądz Wincenty, nawiązując do wyborów pary krajowej, wspomniał spotkanie opłatkowe w Zduńskiej Woli. Przybliżył też obecnym tematykę procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Później nastąpiły wzruszające chwile wzajemnych podziękowań i serdecznych życzeń. Wszystkim parom odpowiedzialnym udzieliła się atmosfera życzliwości i wyraźnie czuliśmy działanie Ducha Świętego, wyrażające się w jedności, miłości i braterstwie.

W tym samym czasie dołączył do nas nowy moderator diecezjalny Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie ksiądz Łukasz Wisiecki, któremu 29 stycznia 2015 roku JE Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna udzielił misji do pełnienia tej posługi. Dotąd ksiądz Łukasz towarzyszył rejonowi tczewskiemu jako moderator rejonowy. Młody, dynamiczny i rozmodlony kapłan został ciepło przyjęty przez krąg diecezjalny. Po pożegnaniu się z Basią i Heniem Urbańskimi, którzy wraz z księdzem Wincentym Pytlikiem opuścili spotkanie, w części modlitewnej podzieliliśmy się Słowem Bożym i pomodliliśmy się Różańcem.

W następnej części spotkania, po wzajemnej krótkiej prezentacji (tym razem z uwagi na pierwszą obecność nowego księdza moderatora) poruszaliśmy sprawy Domowego Kościoła w diecezji pelplińskiej. W szczególności omówiliśmy uczestnictwo przedstawicieli Domowego Kościoła w zbliżającej się Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie oraz zaplanowane najbliższe spotkania w rejonach, Dzień Skupienia Animatorów, rekolekcje i pielgrzymkę do Kalisza. Obecnym małżeństwom został przekazany apel o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Przypomnieliśmy o sprawach bieżących i jako otwarty temat pozostawiliśmy tworzenie diakonii specjalistycznych.

Ksiądz Łukasz przekazał każdemu małżeństwu list, którego treść zostanie umieszczona na stronie diecezjalnej Ruchu Światło-Życie. Na koniec spotkania kręgu diecezjalnego ksiądz moderator udzielił obecnym błogosławieństwa.

Para diecezjalna Domowego Kościoła
gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie
Genowefa i Krzysztof Wieccy