Pierwsze spotkanie Diakonii

W sobotę 14 grudnia 2013 odbyło się pierwsze spotkanie Diecezjalnej Diakonii Komunikowania Społecznego. W związku z tym, że było to spotkanie inauguracyjne na początku przedstawiono jakie są zadania diakonii. Następnie przeszliśmy do rozmowy jakie są plany pracy na najbliższy czas w ramach Diakonii. Główna praca opiera się o stronę internetową. Każdy uczestnik mógł zgłosić uwagi i propozycje zmian. Niektóre wkrótce po spotkaniu zostały wprowadzone. Następnie rozważaliśmy pomysły, które chcielibyśmy wdrożyć. Wszystkie te pomysły są aktualnie w fazie zalążkowej, będziemy się nimi dzielić kiedy będzie można ujawnić jakieś konkrety. Po bardzo owocnej wymianie zdań i prawie 2-godzinnym spotkaniu wspólnie się pomodliliśmy.

Następne spotkanie odbędzie się 18 stycznia o godz. 9.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy!