Życzenie Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie

mgRozważając misteria życia Jezusa Chrystusa, Ojciec Święty Franciszek w adhortacji „Evangelii Gaudium” napisał: „zbawienie to dotarło do nas dzięki wypowiedzianemu «tak» pokornej dziewczyny z małego kraju, zagubionego na peryferiach wielkiego imperium. Zbawiciel narodził się w stajni, między zwierzętami, jak zdarzało się to w przypadku ludzi najbardziej ubogich; został ofiarowany w świątyni z dwoma małymi gołębiami, stanowiącymi ofiarę tych, którzy nie mogli sobie pozwolić, by zapłacić za baranka (por. Łk 2, 24; Kpł 5, 7)” (EG 197).
W dniach, kiedy w liturgii Kościoła będziemy wspominali w misterium świąt Bożego Narodzenia przyjście na świat naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, życzę osobistego nowego narodzenia przez głębokie doświadczenia spotkania z Jezusem Chrystusem, który „będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8, 9) oraz „radości Ewangelii napełniającej serce oraz całe życie” (EG 1) i sił do dzielenia się wiarą w Syna Bożego z wszystkimi ubogimi świata, w którym przychodzi nam żyć!
Życzę również Bożej miłości w sercu, zdrowia i wszelkiego dobra

w nadchodzącym Roku Pańskim 2014!
Z wyrazami jedności i pamięci modlitewnej

Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie