Rejonowy Dzień Wsólnoty RDW Kartuzy-Kościerzyna

„Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca
Serce swoje nakłaniam, by wypełniać Twoje ustawy na wieki, na zawsze”

ZAPRASZAMY na Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie

Rejonu kartusko – kościerskiego, który odbędzie się  14 grudnia 2013r.

W Kościele

Matki Boskiej Fatimskiej

w Ostrzycach

Tematem tegorocznego Adwentowego  spotkania jest:

„Narodzić się na nowo przez Słowo Boże”

– Narodziny z Ducha a narodziny z ciała

Program:

12.00 Zawiązanie wspólnoty,  przedstawienie się, śpiew, wejście w temat
12.30 Namiot Spotkania: PS 119, 111 – 112
13.00 Eucharystia
14.00 Agapa i tematy organizacyjne
15.00 Katecheza
15.30 Spotkanie w grupach: dzielenie się Słowem Bożym J 3, 1-8
16.00 Dzielenie się życiem: świadectwa
16.30 Modlitwa na zakończenie i Błogosławieństwo

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o podanie informacji o liczbie osób dorosłych i dzieci, jakie wezmą udział w naszym Dniu wspólnoty do dnia 08.12.2013.

Elżbieta – 663 773 436
Ignacy – 609 183 781

Organizatorzy:

Maria Nikiel – 609 985 970
Ewa i Heniek Cieślewicz – 605 317 588, 692 101 541