I Formacyjne Spotkanie Rejonu Chojnickiego

8 października odbyło się nasze pierwsze w tym roku formacyjnym spotkanie rejonowe. Uczestniczyło w nim 9 par Animatorów oraz nasz Moderator Rejonowy ks. Tomasz Mońko. Spotkanie to miało przebieg, tak jak każde spotkanie formacyjne:

  • Na początku przy kawie, każdy z Animatorów(dołączyły do nas dwie pary animatorskie kręgów rozpoczynających samodzielną formację)przedstawił się i podzielił się życiem dotyczącym pełnionej posługi. 
  • Następnie dzieliliśmy się Słowem Bożym.
  • Naszym pierwszym tematem formacyjnym, w tym roku, był: „Rola Animatora”.
  • Kolejna rzecz to sprawy organizacyjne, podczas których przekazaliśmy informacje ze spotkania diecezjalnego oraz udało nam się ustalić(miejsce, osoby odpowiedzialne, itp):
    • Dni Wspólnoty
    • kolejne spotkanie rejonowe

Wzorując się na innych diecezjach i rejonach podjęliśmy próbę utworzenia w naszym rejonie Diakonii i osób odpowiedzialnych. Mamy nadzieję, że wielu z nas
znajdzie tam swoje miejsce, aby służyć. Wybraliśmy również skarbnika rejonowego.

Dziękujemy Panu Bogu za naszą posługę a naszemu Ks Moderatorowi Rejonowemu i Animatorom za ich obecność i służbę.

Marek i Iwona