„Charyzmat ruchu Światło-Zycie” po rekolekcjach

„Charyzmat ruchu Światło-Zycie” – pod takim tytułem w dniach 7-9.12.2012 w Kartuzach odbyły się rekolekcje „Domowego Kościoła” rejonu kościerskiego.

Prowadzącymi byli: ks. Roman Rychert oraz małżeństwo: Elżbieta i Ignacy Majkowscy.

Rekolekcje dla nas wszystkich były wspaniałym czasem, za który chcemy bardzo podziękować Bogu Najwyższemu. Dziękujemy za dar wspólnoty, za możliwość spotkania z drugim człowiekiem, poznania osób z ruchu z rejonu kościerskiego. Rozważane zagadnienia teologiczne opisane poniżej, pozwalały spojrzeć na istotę naszego ruchu i przybliżyć się do źródeł, do zamysłu ks. Franciszka Blachnickiego oraz przyjrzeć się naszej własnej postawie.

Na konferencjach, homiliach i spotkaniach w kręgach rozważaliśmy następujące tematy:

 

  1. Kościół – co rozumiemy przez to słowo? Kościół jako zebranie, zwołanie wierzących, miejsce działania Ducha Świętego. Kościół jako wspólnota, w której istnieje na wzór krzyża podwójna relacja – wertykalna: ja – mój Pan Jezus Chrystus i relacja horyzontalna: ja- drugi człowiek.

  2. Niepokalana Matka Kościoła – Akt Konstytutywny Ruchu. Oblubieńcza miłość Matki ku Chrystusowi, Jej bezgraniczne oddanie, jest źródłem życia Kościoła, źródłem macierzyńskiej płodności w Ludzie Bożym. Chcemy zjednoczyć się z Niepokalaną w postawie oblubieńczego oddania się Jej Synowi i realizować postawę posiadania siebie w dawaniu siebie. Tylko w tym zjednoczeniu będziemy Kościołem, a każdy z nas będzie stawał się Nowym Człowiekiem.

  3. Charyzmat podstawowy: Światło – Życie. Ponownie analogia krzyża – jak przenikające się dwie belki krzyża – Światło pochodzące od Boga ma przenikać wszystkie płaszczyzny naszego życia – Nowego Życia w Jezusie Chrystusie.

  4. Wyzwolenie. Nowy Człowiek jest człowiekiem wolnym. Wolnym od wszelkiego rodzaju zniewoleń. Wolnym od zbytnich trosk doczesnych, wolnym od strachu i lęków, wolnym od rzeczy materialnych. Sami nie możemy się wyzwolić. Wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie.

Chwała Panu!