List do wspólnot rodzinnych, grudzień 2012-luty 2013, Nr 128

W nawiązaniu do treści tegorocznego spotkania opłatkowego w Konstancinie Jeziornej , które przebiegało pod hasłem : „Pamięć, tożsamość, historia i finanse”, okazało się, że  już czas, aby bardziej przyjrzeć się właśnie  finansom i  szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie o naszą finansową odpowiedialność za Domowy Kościół.

Pytania o właściwe gospodarowanie finansami i potrzeby ewangelicznego dzielenia się na codzień z potrzebującymi, znajdujemy także w „Liście” nr 128 ( Konspekt Spotkania Miesięcznego Kręgu „VII”). Znajdziemy tam m. inn. takie słowa: „W diecezjach, gdzie brakuje odpowiedzialności finansowej za Domowy Kościół, nie może być zrealizowana zasada „równi służą równym” (por. „Zasady DK”, pkt.,22) bo brakuje środków na koszty telefonów , dojazdów, organizację spotkań, organizację rekolekcji. Aby temu zaradzić, niekiedy do posługi wybieramy małżeństwa, które stać na jej finasowanie. Czy to jest postawa odpowiedzialności?. W konsekwencji niechętnie rozmawiamy o pieniądzach, ponieważ wygodniej nie wiedzieć, ze „król jest nagi”…. A jak w praktyce powinna wyglądać nasza finasowa odpowiedzialność?…  „Wiemy, że przejawia się ona w tzw. dniówce (składce małżeńskiej liczonej jako roczny dochód małżeństwa netto podzielony przez liczbę dni w roku), którą zbieramy w kręgu i przekazujemy parze rejonowej. 20% zebranej sumy pozostaje w rejonie na wydatki rejonu, 40% jest przeznaczane na pokrycie wydatków w diecezji, 30% to wydatki DK w Polsce, a 10 % jest przeznaczana na potrzeby całego Ruchu Ś.-Ż.” …”A więc nasza odpowiedzialność rozpoczyna się od drobnych spraw tj.radzenia sobie po Bożemu z pieniędzmi i dalej biegnie ku większym dziełom, które możemy i powinniśmy w duchu odpowiedizalności podejmować dla rozwoju naszej diecezji.” …”Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą momoną, nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro, kto wam powierzy? (Łk 16,10-11) .

Teksty z „Listu” wybrała pelplińska para diecezjalna DK