Oazowicz nr 1

Szczęść Boże,

W imieniu całej Diakonii Komunikowania Społecznego oddaję w Państwa ręce pierwszy numer kwartalnika. Kwartalnik zgodnie z wyborem nosi tytuł „Oazowicz”.

Plik jest dostępny do pobrania w formacie PDF. Nakład 300 egz. został rozprowadzony pomiędzy rejony, w związku z tym zapewne część z Państwa otrzyma formę drukowaną tegoż kwartalnika.

Zapraszam do lektury: „Oazowicz” nr 1

Łukasz Grzenkowicz