Zasady zgłoszeń na rekolekcje Domowego Kościoła

 1. Wypełnienie i przesłanie formularza oznacza wpisanie się na listę rezerwową uczestników rekolekcji i nie jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników rekolekcji.
 2. O zapisie na listę uczestników decydują: dotrzymanie terminów wpłat zaliczek oraz spełnienie warunków zdefiniowanych w opisie rekolekcji.
 3. Zapisy na rekolekcje zaczynają się w momencie umieszczenia informacji o nich na stronie pelplin.oaza.pl i kończą się na 14 dzień przed rozpoczęciem rekolekcji. Zapisy dla osób spoza diecezji pelplińskiej rozpoczynają się w momencie umieszczenia informacji o rekolekcjach na ogólnopolskiej stronie Domowego Kościoła www.dk.oaza.pl
 4. Warunkiem zapisania na rekolekcje jest spełnienie wytycznych opisanych na stronie z informacjami o danych rekolekcjach oraz uczestnictwo w rekolekcjach według kolejności. Oznacza to, że osoby zapisujące się na II stopień powinny przeżyć już rekolekcje stopnia I.
 5. Zgłoszenie na oazę odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, do którego można się dostać na stronie informacyjnej o rekolekcjach. W przypadku pytań lub problemów z wypełnieniem formularza patrz pkt. 17.
 6. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk PRZEŚLIJ, który znajduje się na końcu formularza.
 7. Jeżeli przesłany formularz zawiera błąd, należy wypełnić i przesłać formularz ponownie.
 8. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz wiadomość na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Będzie ona zawierała informacje na temat dostępności miejsc oraz nr konta bankowego, tytuł przelewu i termin wpłaty.
 9. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie powoduje przesunięcie zgłoszenia na ostatnie miejsce na liście rezerwowej.
 10. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na rekolekcje wpłacona zaliczka nie jest zwracana.
 11. Osoba prowadząca rezerwacje skontaktuje się z Twoją Parą Rejonową w celu potwierdzenia zgłoszenia. Nie musisz sam kontaktować się z Parą Rejonową. Wystarczy, że podasz dane Pary Rejonowej w formularzu ( numer telefonu i adres email ).
 12. Po wpłynięciu zaliczki na wskazane konto oraz akceptacji Pary Rejonowej zgłoszenie przesuwane jest z listy rezerwowej na listę uczestników rekolekcji. Zostanie wysłana wtedy informacja na podany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzająca wpisanie na listę uczestników rekolekcji. Otrzymanie tej informacji jest jedynym potwierdzeniem zapisania się na rekolekcje, sama wpłata zaliczki nie powoduje automatycznego wpisania na listę uczestników rekolekcji.
 13. Dopłata pozostałej kwoty za rekolekcje powinna być wpłacona gotówką w czasie rekolekcji u Pary Moderatorskiej prowadzącej rekolekcje, chyba że Para Moderatorska postanowiła inaczej (opis na stronie rekolekcji).
 14. W rekolekcjach uczestniczą małżeństwa sakramentalne (wspólnie mąż i żona): bezdzietne, przyjeżdżające bez dzieci oraz małżeństwa ze swoimi dziećmi (nie z wnukami, dziećmi z dalszej rodziny lub znajomymi), zasadniczo do 12-13 roku życia. Dzieci starsze powinny uczestniczyć już w oazach przeznaczonych dla ich grup wiekowych. Realizują w nich program dostosowany do ich poziomu i w gronie rówieśników, dzięki czemu o wiele więcej korzystają. W formularzu zgłoszeniowym on-line należy wpisać wszystkie dzieci uczestniczące w rekolekcjach wraz z datami urodzenia. W kwestii opłat za dzieci pod uwagę będzie brany wiek rocznikowy na dzień rozpoczęcia rekolekcji (czyli np. w roku 2018 za trzylatka uważamy osobę urodzoną w roku 2015, niezależnie od miesiąca urodzenia).
 15. Dzieci w wieku do 2 lat z zasady pozostają pod opieką rodziców. Wyjątek stanowi akceptacja Pary małżeńskiej prowadzącej diakonię wychowawczą.
 16. Wszyscy uczestnicy rekolekcji wakacyjnych są ubezpieczeni.
 17. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Parą Moderatorską.