Dziękujemy Bogu za dar Ks.Franciszka Blachnickiego

Spotkaliśmy się  jak zawsze w pierwszy czwartek miesiąca  06 maja br. w Parafii Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim na Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu, aby dziękować  Bogu za dar  Ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela  Ruchu Światło Życie. Skupiliśmy się wokół Pana Jezusa, pamiętając że  Eucharystia i Adoracja buduje  ŻYWĄ Wspólnotę. Ks. Franciszek Blachnicki patrzył na nas z „góry” i  na pewno nam błogosławił. Patrzył na nas  również z portretu z wielką miłością i troską,   na ile realizujemy  naszą formację w DK i w jakim kierunku podążamy….. i  czy idziemy drogą do ŚWIĘTOŚCI… 

Wizerunek  Ks. Franciszka Blachnickiego  poruszył serca wielu osób. Ks. Arek podczas kazania przypomniał nam o naszej drodze formacji wg naszego założyciela, przypomniał nam jak często  w kręgach mamy swoje wizje. Przywołał też pokorną postawę Maryi Niepokalanej Matki Kościoła, która nie zostawia nas samych. Obdarza nas łaskami i daje nam siłę,  poprzez trwanie przy NIEJ oraz poprzez odmawianie  różańca. 

Natomiast podczas  Adoracji Najświętszego Sakramentu  przylgnęliśmy do Pana  Jezusa, Jego  Najświętszego Serca z wdzięcznością, że JEST z nami.  Dziękowaliśmy Panu  za Dar Wspólnoty,  za  Wszystkie małżeństwa  skupione 
w Domowym Kościele, za posługujących  kapłanów, a szczególnie  za naszego  moderatora  Rejonu –   Ks. Arka.  Dziękowaliśmy zwłaszcza za dar  Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego,  założyciela Ruchu Światło Życie, którego w dniu  24 marca obchodziliśmy setną rocznicę urodzin. Przypomnieliśmy sobie niektóre  JEGO słowa i rozważaliśmy je w swoich sercach. Niech  pozostaną one w nas na zawsze i przynoszą owoce. Niech Te słowa pozwalają  stawać się nam dojrzałymi  chrześcijanami. 

Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki o miłości  Chrystusa, o miłości braterskiej  powiedział bardzo dużo. To tylko dwa  z nich, które został nam przypomniane:  

* „Na spotkanie z Chrystusem możemy iść tylko w postawie otwartej ku     braciom, w postawie miłości”.  

* „Tam gdzie nie ma wolności, nie ma miłości”. 

Usłyszeliśmy również  słowa Ks. Franciszka  Blachnickiego mówiących  
o mocy modlitwy: 

*„Ten, kto prowadzi życie modlitwy jest żywym chrześcijaninem”,  

* „Modlitwa błagalna jest wysiłkiem, żeby poddać swoje życie woli Ojca,    

    bo   jedynie ona jest dla nas dobra”. 

Słowa Ks. Franciszka Blachnickiego  o miłości do Boga, o miłości do sióstr  
i braci, słowa dotyczące mocy modlitwy prowadzą nas drogą do Nowego Człowieka:  

„Istotą życia nowego człowieka jest dążenie do zjednoczenia z Bogiem”. 

* „Każdy z nas ma być arcydziełem, zarówno myśli Bożej, jak i Bożego działania”. 

*  „Wypełnienie naszego powołania dokonuje się w wolności”. 

Na koniec przypomnieliśmy sobie wyjątkowe  słowa  Ks. Franciszka Blachnickiego: 

     „Nowy człowiek to ten, który posiada siebie w dawaniu siebie”. 

Słowa te powinniśmy mieć wszyscy wyryte w sercu, powinny one  formować postawę każdego  z nas  w naszym życiu i naszej Wspólnocie Domowego Kościoła,  aby była wiecznie żywa.                                                

Warto dodać, że nasza  diakonia muzyczna  bardzo upiększyła czas adoracji. Zaśpiewana na koniec pieśń   „Serce wielkie nam daj”,  która dźwięczy nam  nadal w duszy  i prowadzi  nas drogą  „nowego człowieka”… 

Na zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu  odmówiliśmy we wszystkich naszych  intencjach  modlitwę za wstawiennictwem  czcigodnego Sługi Bożego  Ks. Franciszka  Blachnickiego .  

                                                                            Para Rejonowa 

                                                                           Danka i Zbyszek