List do kapłanów prowadzących kręgi DK

Drodzy Kapłani!

W załączniku plan rekolekcji wakacyjnych na 2021r. organizowanych przez Diakonię Oaz
Rekolekcyjnych ( w skrócie DOR), naszej pelplińskiej diecezji!

Mamy nadzieję, że ta informacja wraz z odpowiednią zachętą, dotrze do wszystkich członków
Wspólnoty DK naszych Rejonów! Dotyczy ona także kręgów pilotowanych, których uczestnicy mogą i
powinni skorzystać w tym roku z formacji, na ORAR-ach lub OAZIE Rodzin I-szego stopnia.
Myślimy też o zorganizowaniu Rekolekcji Ewangelizacyjnych, jeżeli będzie taka potrzeba, po
rozeznaniu przez pary Rejonowe!

Wszystkie pary rejonowe, odpowiedzialne za poszczególne Rejony znają ten temat już od września, a
konkretny plan rekolekcji już od dwóch miesięcy i teraz mają wyznaczony termin do 20 lutego na
zgłaszanie ile małżeństw i w jakich rekolekcjach, chcą i mogą uczestniczyć.

Liczymy także na Waszą pomoc drodzy Kapłani, bo nie możemy dłużej zwlekać z formacją małżeństw
z naszej wspólnoty, które tylko dzięki niej mogą żyć w pełni charyzmatem i duchem wspólnoty!

Musimy mieć wszyscy całościową wizję naszej drogi formacyjnej, czyli znać odpowiedź na pytanie,
skąd, którędy i dokąd ona ma nas zaprowadzić! (ks. Franciszek Blachnicki)

Dlatego też potrzebujemy także Waszej zachęty, by nie zatrzymywać się na tej drodze i bez ociągania
przeżywać podstawową formację DK, nie zniechęcając się trudnościami i przeszkodami, zarówno
obiektywnymi, niezależnymi od nas, jak i subiektywnymi, wynikającymi z naszych słabości i
ograniczeń! Potrzebujemy głębszego zrozumienia , że poszczególne etapy formacji powinny rzeczy-
wiście i na trwałe przemieniać nasze życie w wymiarze osobistym, małżeńskim, rodzinnym,
zawodowym, społecznym i wspólnotowym!

Serdecznie pozdrawiamy i liczymy na wsparcie!
Odpowiedzialni za DOR- Basia i Henio Urbańscy