Życzenia moderatora DK i pary diecezjalnej

KOCHANA WSPÓLNOTO!

W tym szczególnym czasie ślemy Wam naszą modlitwę i błogosławieństwo.

Przeżywamy Radość Paschalną w mało radosnym czasie acz nie od tego co zewnętrzne ona zależy, ale od Chrystusa, którego Światło i Życie są mocniejsze i głębsze niż doczesna powierzchowność, rzeczywistość zza okna czy jakiekolwiek okoliczności tego świata.

Tyle w tym czasie modlitwy w naszych domach, doceniania spraw najważniejszych, tęsknoty za Bogiem w drugim człowieku… Ile dobra możemy doświadczać! Dziękujmy za to wszystko Panu, dzięki Któremu każde doświadczenie przynosi rozwój i duchową siłę!

Łaski jeszcze większej miłości w Waszych Małżeństwach i Rodzinach Wam życzymy, niech w końcu znajdzie się czas na Namiot Spotkania czy dialog małżeński…

Jesteśmy z Wami i pamiętamy trwając w komunii ducha przy Zmartwychwstałym!

Wasi Moderatorzy
Ela i Ignacy Majkowscy
ks. Łukasz Wisiecki