Razem kształtować swoją wiarę

W drugiej połowie lipca w Pelplinie odbyły się rekolekcje młodzieżowe Oazy Nowego Życia Io. Na rekolekcje przyjechało 23 uczestników oraz 5 animatorów: Ela, Monika, Ola, Paweł i diakon Wojciech wraz z moderatorką Weroniką Dargacz i moderatorem ks. Markiem Chmist.

Przez czas rekolekcji doświadczaliśmy miłości Bożej i podejmowaliśmy ważne kroki w pogłębianiu naszej wiary i wzrastaniu w odpowiedzialności za swoją relację z Bogiem.

Czwarty dzień był jednym z ważniejszych momentów, kiedy uczestnicy wybrali Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Istotne było również przystąpienie do spowiedzi generalnej, przy której uczestnicy zerwali więzy z grzechem i stali się nowymi ludźmi.

W 4 grupach pogłębialiśmy swoją relację z Jezusem, a muzyczna Ola uświetniała przeżywanie rekolekcji pięknym śpiewem. Kulminacyjnym punktem każdego dnia była Eucharystia, uczyliśmy się kształtowania relacji z Bogiem poprzez medytację nad Pismem Świętym w Namiocie Spotkania i modlitwę wspólnotową.

Razem stworzyliśmy wspólnotę, w której można na siebie polegać i razem kształtować swoją wiarę. Z uśmiechem na ustach i miłością w sercach zgodnie wołamy:
Chwała Panu!