Dzień Wspólnoty DK Bytów

W niedzielę na wyjeździe w Nadolu przeżywaliśmy Rejonowy Dzień Wspólnoty pod tytułem „Wspólnota miejscem doświadczenia miłosierdzia”. Wszystkich nas urzekała konferencja wygłoszona przez Krysię Cyrę na temat  „Istotne cechy ruchu eklezjalnego”, na podstawie referatu wygłoszonego na Międzynarodowym Kongresie „Movimenti nella Chiesa” w Rzymie, 25 września 1981 r., przez ks. Franciszka Blachnickiego.

Spotkanie w grupach było okazją do wymiany doświadczeń i przeżyć w naszych parafiach i kręgach pod kątem upomnień braterskich, sposobu rozwiązywania nieporozumień i „konfliktów” wewnątrz wspólnoty.

Na Eucharystię udaliśmy się do parafialnego kościółka przy klasztorze sióstr Benedyktynek w Żarnowcu. Akurat rozpoczynały się tam rekolekcje i temat idealnie wpisał się w nasz wyjazd rekolekcyjny w Nadolu. Na koniec zakupiliśmy jaja wielkanocne od księdza Mirosława Bużana, opiekującego się ośrodkiem w Nadolu.
Do Bytowa wróciliśmy zmęczeni,  ale zarazem napełnieni modlitwą i radością ze wspólnie spędzonych chwil. Za rok może znów tu wrócimy… Czas pokaże… Czas leczy rany…

Dorcia i Janusz Mortas