Liturgia zbawczym dialogiem między Bogiem a człowiekiem

Drogowskazy Nowego Człowieka mówią, że liturgia jest „uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym […], dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć”. Liturgia jest zatem zbawczym dialogiem między Bogiem a człowiekiem, dialogiem, który przynosi tym więcej owoców, im bliższe są sobie jego podmioty.

W Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium czytamy: „W celu osiągnięcia pełnej skuteczności jest rzeczą konieczną, aby wierni przystępowali do liturgii z należytym usposobieniem duszy, aby ich słowa były zgodne z myślami, aby współpracowali z łaską niebiańską, a nie przyjmowali jej na próżno (por. 2 Kor 6, 1). Dlatego duszpasterze winni czuwać, aby czynności liturgiczne sprawowano nie tylko ważnie i godziwie, lecz także, by wierni uczestniczyli w nich świadomie, czynnie i owocnie” (KL 11). Każdy bowiem wierny jest uprawniony, a jednocześnie zobowiązany do pełnego, świadomego i czynnego udziału w czynnościach liturgicznych (por. KL 14).

Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie diecezji pelplińskiej pragnie ułatwić realizację tego uprawnienia i zobowiązania poprzez darmowe materiały formacyjne z zakresu liturgii. Będą one podzielone na pięć kategorii:

 • Mistagogia – fragmenty pism Świętych, którzy zgłębiali misterium liturgii
 • Teologia znaków – znaczenie m.in. czynności, paramentów liturgicznych itp.
 • Msza Święta – objaśnienie poszczególnych części liturgii Mszy św.
 • Dyscyplina liturgiczna – informacje dot. obowiązujących przepisów liturgicznych
 • Dla najmłodszych* – dział fakultatywny zawierający materiały katechetyczne

Każdy, kto chciałby otrzymywać materiały formacyjne, jest proszony o podanie swojego adresu e-mail w formularzu poniżej. W obecnym roku formacyjnym będą one rozsyłane w I czwartki miesiąca, tj. w następujące dni:

 • 5 I 2017
 • 2 II 2017
 • 2 III 2017
 • 6 IV 2017
 • 4 V 2017
 • 1 VI 2017

Tomasz Borek
Diakonia Liturgiczna
Ruchu Światło-Życie Diecezji Pelplińskiej