Zaproszenie od Świętej Rodziny – spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła rejonu chojnickiego

Niedziela Świętej Rodziny to wyjątkowy dzień dla członków Domowego Kościoła, ponieważ wspominamy wówczas tę wyjątkową Rodzinę, która otacza nasze rodziny szczególną opieką i wstawiennictwem -nie bez powodu przecież jest to święto patronalne naszej wspólnoty. Wzywa nas też do tego, abyśmy na jej wzór nieustannie dążyli do świętości.

27 grudnia 2015 roku – podobnie jak w roku poprzednim – w gościnnych progach parafii Matki Bożej Fatimskiej odbyło się spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła naszego rejonu.

Spotkanie to poprzedziła Msza Święta, w której uczestniczyliśmy wraz ze wspólnotą parafialną, a także nabożeństwo przy żłóbku, gdzie zapaliliśmy wspólnotową świecę i rozpoczęliśmy uwielbienie Pana śpiewem tradycyjnych kolęd.

Następnie w salce parafialnej podziwialiśmy jasełka przygotowane przez nasze dzieci – zostało nam też rzucone wyzwanie, by może w przyszłym roku w jasełkach wystąpili dorośli 🙂

Kolejnym ważnym momentem tego spotkania było dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń, które często przyjmowały formę wyrazów wdzięczności za dar wzajemnej obecności i świadectwa, jakie dajemy swoim życiem i zaangażowaniem w budowanie i umacnianie wspólnoty, za co chwała niech będzie Panu!

Racząc się wspólnie przygotowanym poczęstunkiem, kontynuowaliśmy śpiewanie kolęd i zacieśnianie naszych relacji.

Wyjątkowym akcentem tego dnia była obecność rodziny z niemowlęciem, która przebrana w stroje stylizowane na wzór Świętej Rodziny stała się dla nas namacalnym przykładem tego, że Święta Rodzina każdą z naszych rodzin wzywa właśnie do świętości, sygnalizując nam, że świętość nie jest tylko dla wybranych, ale we współpracy z łaską Bożą może ją osiągnąć każdy z nas. Od „naszej świętej rodziny” otrzymaliśmy w prezencie wyjątkowe wskazówki, a także pięknie przygotowaną modlitwę ułożoną wcześniej przez ks. Łukasza  w intencji rodzin DK diecezji pelplińskiej.

Czas świąteczny już za nami, ale prawda o wcieleniu Boga pozostaje niezmienna:

„Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem”, jak pisał św.Anastazy.

Ta wymiana, pomiędzy Chrystusowym bogactwem a ludzkim ubóstwem (por. 2Kor 8,9) otrzymała później nazwę „przedziwnej wymiany” (admirabile commercium), i stała się przedmiotem głębokich rozważań za sprawą papieża Leona Wielkiego, który głosił w Kazaniach o Narodzeniu Pańskim:

„Jeśli zwrócimy się do niewysłowionej łaskawości Bożego miłosierdzia, która sprawiła,

że Stworzyciel ludzi stał się człowiekiem, wywyższy nas ona do natury Tego,

którego wielbimy w naszej naturze”.

Trwamy już w wyjątkowym czasie – Roku Miłosierdzia – w roku łaski -pamiętajmy, aby pozwalać Panu każdego dnia rodzić się na nowo w naszych sercach i, współpracując z Jego łaską, budować święte rodziny.

 

zdjęcia: Ewelina Gierszewska

zdjęcia: Grzegorz Makowski