Rodziny z Domowego Kościoła diecezji pelplińskiej odprawiły drogę krzyżową na Wielewskiej Kalwarii

W sobotę 23 maja 2015r. w przeddzień Zesłania Ducha Świętego, na zaproszenie kustosza i proboszcza sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia we Wielu, księdza Jana Flisikowskiego, rodziny Domowego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie  przyjechały, aby przeżyć drogę krzyżową. Pomysłodawcą był moderator DK ksiądz Łukasz Wisiecki. Doświadczenie pielgrzymowania po pięknych dróżkach Wielewskiej Kalwarii było naszym udziałem w trudzie Drogi Krzyżowej  Zbawiciela.

Rozważania poszczególnych stacji zaczerpnięte zostały z rozważań Drogi Krzyżowej, których przygotowanie w 2012 roku papież Benedykt XVI powierzył małżonkom, mówiąc: „ W drodze Jezusa na Kalwarię, w Jego upadkach i męce małżonkowie i rodziny mogą odnaleźć naukę dla siebie”.

Wyposażeni przez księdza proboszcza w nagłośnienie wyruszyliśmy z kościoła w stronę kalwaryjskich dróżek. Przewodniczył nam ksiądz Damian Drozdowski, który w drodze na Kalwarię poprowadził Różaniec. Wioletta i Andrzej Jasińscy prowadzili śpiewy pieśni  dobrane do odmawianych modlitw.

O przygotowanie i przydzielenie rodzinom rozważań Drogi Krzyżowej zadbali wcześniej Danka i Zbyszek Brauerowie.  Czarek Olszewski,  cytując fragmenty Ewangelii, wprowadzał rozmodlonych uczestników w rzeczywistość męki Pana Jezusa. Rozważania do każdej stacji czytała inna rodzina. Teksty pozwoliły na pogłębioną medytację Chrystusowej męki w odniesieniu do rzeczywistości naszego codziennego życia małżeńskiego i rodzinnego. Padały pytania o nasze postawy i oczekiwania, o naszą wzajemną miłość. Odkrywaliśmy naszą grzeszność, obojętność, upadki  i prosiliśmy Boga o łaskę dźwigania się z nich. Prosiliśmy też z ufnością o ożywienie naszej miłości małżeńskiej, rodzinnej i braterskiej, o świadomość odpowiedzialności za osoby postawione przez Boga na drogach naszego życia, o odwagę składania ofiary z siebie i dawania żywego świadectwa przeżywanej z radością wiary, że Jezus żyje i zawsze zwycięża.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej razem z młodzieżą z miejscowego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży  uczestniczyliśmy w nabożeństwie majowym oraz Eucharystii, której przewodniczył ksiądz Łukasz Wisiecki.

Moderator DK w głoszonym z ekspresją i mocą słowie przynaglał uczestniczących we Mszy św. do odkrywania posiadanych darów, do uważnego wsłuchiwania się w Słowo. Zachęcał do podejmowania działań ewangelizacyjnych,  budził tych, którym się nie chce, którzy uważają, że nie nadają się do niczego, zapraszał do otwierania się na działanie Ducha Świętego, przyjmowania i rozwijania wszystkich darów, jakimi On nas obdarowuje. Wzywał do uważnego patrzenia wokół nas, do dostrzegania tych, którym jesteśmy potrzebni, za których jesteśmy odpowiedzialni. Przekonywał nas, byśmy nie grymasili, nie targowali się  z Bogiem o dary, nie czuli się zadowoleni i bezpieczni, znajdując się na obecnym etapie życia. Każdy z nas: młody czy starszy, jest powołany do konkretnego działania. Każdego Jezus potrzebuje w drugim człowieku. Nie oczekujmy, że wszystko samo się wykona. Ksiądz Łukasz, za św. Janem Pawłem II wołał: wstańcie, chodźmy! Trzeba nieść Boże słowo z radością, z mocą, z poczuciem, że On wie lepiej niż my.

Po mszy św. spotkaliśmy się przy ognisku, gdzie mogliśmy we wspólnocie posilić się przygotowanymi wspólnie drożdżówkami, ciastami, kiełbaskami oraz napić się ciepłej kawy czy herbaty. Kapryśna początkowo pogoda ustabilizowała się pod koniec naszego spotkania i żegnaliśmy Wiele rozświetlone zachodzącym słońcem z piękną tęczą na niebie.

 

 Galeria: