Informacje o oazach letnich 2015

 1. Znak Roku 2015_2016 W mocy Ducha ŚwiętegoZwyczajem lat ubiegłych Ruch Światło-Życie organizuje letnie oazy dla dzieci i młodzieży. (Kliknij – terminy, prowadzący, miejscowości)
 2. Zgłoszenia na oazy dla dzieci oraz młodzieży przyjmuje się do dnia 30 maja 2015:
  • diecezja pelplińska – Irena Szybist, ul. Biskupa Dominika 11, 83 – 130 Pelplin,
   58/536 14 75 (dom), 58/536 12 21 (kuria), kom. 694 61 98 28, e-mail:
  • archidiecezja gdańska – Klaudia Boike, ul. Morska 201/8, 81-222 Gdynia, kom. 538 426 926,
   e-mail:
  • diecezja toruńska – Katarzyna Bublewicz, ul. Warszawska 2/17, 87 – 100 Toruń,
   056/652 12 28, kom. 0 604 19 65 82, e-mail:
 3. Podział wiekowy uczestników rekolekcji:
  • Oaza Dzieci Bożych (ODB) 8-12 lat (szkoła podstawowa)
  • Oaza Nowej Drogi (OND I°) 13-15 lat (po 6 klasie i gimnazjum)
  • Oaza Nowej Drogi (OND II°) 14 lat (po 1 klasie gimnazjum i formacji)
  • Oaza Nowej Drogi (OND III°) 15 lat (po 2 klasie gimnazjum i formacji)
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ I°) od 16 lat (po ukończeniu gimnazjum i formacji)
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ II°) od 17 lat, po formacji I°
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ III°) od 18 lat po formacji II°
 4. Karta uczestnika z informacją dla rodziców i karta zdrowia dostosowane są do wymagań właściwych urzędów. Karty źle wypełnione (np. bez pieczątki parafii, bez czytelnych podpisów oraz opinii) nie będą przyjmowane.
  Podajemy dla diecezji pelplińskiej nr konta kurialnego, by móc wpłacić przedpłatę w wysokości 100zł. z dokładnym opisem: kto, który turnus, jakie rekolekcje (typ, stopień):

  BS PELPLIN
  KURIA DIECEZJALNA PELPLIŃSKA
  ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin
  Bank Spółdzielczy SKÓRCZ o/Pelplin
  51 8342 0009 2000 0970 2000 0003

 5. Przypominamy o możliwości dofinansowania wypoczynku młodzieży przez zakłady pracy, pomoc społeczną, urzędy miast i gmin. Odpowiednie pismo czy potwierdzenie może wystawić Ksiądz Proboszcz parafii lub osoba z Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.
 6. W sytuacji, gdy Proboszcz lub Moderator decydują się dopłacić uczestnikom do rekolekcji, powinni przekazać te pieniądze Diakonii Oazy lub wręczyć (za pokwitowaniem) uczestnikowi. W ten sposób chcemy uniknąć sytuacji, w których uczestnicy przyjeżdżają na rekolekcje bez pieniędzy i twierdzą, że ktoś z w/w obiecał za nich zapłacić. Zbyt często bowiem kończy się to na obietnicach.
 7. Zapraszamy do uczestnictwa w Oazie Modlitwy, która odbywa się przy Al. Cystersów 3 w Pelplinie. Podajemy terminy:
  • 29-31 maja,
  • 19-21 czerwca,
  • 11-13 września,
  • 16-18 października,
  • 6-8 listopada,
  • 11-13 grudnia.

  Koszt rekolekcji od piątku do niedzieli wraz z wyżywieniem wynosi 37zł. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte i śpiwór. Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 13.00.

Do pobrania: