Każdy dzień jest zwycięstwem, jeśli w ręce Pana oddasz go

Na rekolekcje ewangelizacyjne do Pelplina przyjeżdżam od 1997 roku. Usłyszane słowo Boże przemienia moje serce i leczy moją duszę. Rozmowy z księdzem i przyjaciółmi dają mi kolejne odpowiedzi na moje zmagania życiowe. Kolejny dzień pełen refleksji i czuwania, jest to czas zastanowienia się nad swoim życiem, czas modlitwy za rodziny (cierpiące z powodu alkoholizmu najbliższych), czas modlitwy za dzieci i za najbliższych, oraz za osoby proszące o modlitwę. Z każdych rekolekcji wyjeżdżam radosna szczęśliwa. Motto: „Każdy dzień jest zwycięstwem, jeśli w ręce Pana oddasz go”

Małgosia z Piaseczna