Diecezjalny Dzień Wspólnoty w Pelplinie

W sobotę, 6 września odbył się w Pelplinie Diecezjalny Dzień Wspólnoty naszego Ruchu. Było to podsumowanie tegorocznych oaz letnich w naszej diecezji oraz wspólna modlitwa o jak największe owoce na kolejny rok pracy formacyjnej. Spotkanie zaczęło się o godz. 13:00 zawiązaniem wspólnoty, gdzie przywitał wszystkich ks. Artur Pukownik – moderator diecezjalny Ruchu Światło – Życie. Następnie konferencję wygłosił ks. dr Wojciech Niemczewski. Temat konferencji nawiązywał do tematu całego dnia wspólnoty, czyli „Służyć na wzór św. Jana Pawła III”.

Źródło: radio.glos.pl : Konferencja ks. dr Wojciecha Niemczewskiego

Po zakończeniu konferencji cała wspólnota skupiła się na osobistej rozmowie z Bogiem w trakcie Namiotu Spotkania przed Najświętszym Sakramentem. Ten czas był jednocześnie czasem w trakcie którego wszyscy przygotowywali się na Eucharystię. Msza Święta odbyła się pod przewodnictwem ks. bp Ryszarda Kasyny.

Źródło: radio.glos.pl : Przywitanie przez ks. Artura Pukownika

Źródło: radio.glos.pl : Homilia ks. bp Ryszarda Kasyny

Po zakończeniu Eucharystii odbyło się spotkanie w grupach, gdzie dzielono się przeżyciami z rekolekcji oraz wspólnie rozważano temat dnia wspólnoty. Podsumowaniem Dnia Wspólnoty było wspólne ognisko, które odbyło się w pobliżu domku przy Starogardzkiej 5.