Spotkanie DDJ 7 września 2013

W sobotę 7 września 2013 odbyło się spotkanie Diecezjalnej Diakoni Jedności. Najważniejszą kwestią poruszoną podczas spotkania było podsumowania oaz letnich. Osoby, które spotkały się rozmawiały również o potrzebie rozwijania duchowości animatorów wspólnot. W tym celu planowane jest zorganizowanie cyklicznych rekolekcji dla animatorów z diecezji pelplińskiej. Kolejnym punktem spotkania była kwestia zbliżającego się V Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Pelplińskiej, który ma odbyć się 5 października. Omawiany był sposób w jaki będzie zaprezentowany Ruch Światło – Życie podczas tego ważnego wydarzenia. Bardzo zachęcamy wszystkich do przyjechania tego dnia do Pelplina. Poza oficjalnym programem przewidzianym na kongres jest przewidziane również ognisko, które miało odbyć się 7 września, i na które już teraz zapraszamy gorąco wszystkich.