DWDD Gietrzwałd 05.11.2011r.

5 listopada 2011 r. w Gietrzwałdzie

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

…już za nami.

W Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie, w piękny jesienny dzień pośród jezior mazurskich zebrały się osoby odpowiedzialne za wspólnoty i członkowie diakonii specjalistycznych Ruchu Światło-Życie, aby pochylić się nad tematem z PLANU AD CHRISTUM REDEMPTORE 2 : „Ruch Światło-Życie w służbie odnowy parafii- ku diakonii wspólnoty lokalnej”.

Plan Ad Christum Redemptorem 2, Ruch Światło-Życie chce włączyć się w ogólnokościelne przygotowania do Jubileuszowego Roku Odkupienia 2033.

W ramach Planu ACR 2 najbliższe lata – do roku 2020, chce poświęcić budowaniu i wzmocnieniu struktury diakonijnej Ruchu na poziomie centralnym, diecezjalnym, rejonowym i w końcu także lokalnym, czyli parafialnym.

Powstanie jak największej liczby silnych diakonii parafialnych to jedno z głównych zadań, jakie stawiał przed Ruchem jego Założyciel, sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Na bazie swoich przemyśleń naukowych oraz pracy apostolskiej, którą rozwijał w ramach Ruchu Światło-Życie, stwierdził, że potrzebna jest odnowa pastoralna współczesnej parafii w duchu Soboru Watykańskiego.

W związku z tym uznał, że praca formacyjna i apostolska Ruchu Światło-Życie powinna służyć odnowie parafii – wspólnoty lokalnej, poprzez budowanie żywych wspólnot lokalnych, w których urzeczywistniłby się soborowy obraz Kościoła-wspólnoty.

Spotkaniu przewodniczył moderator filialny Ruchu Światło-Życie ks. Wacław Pipka.

Naszą diecezję reprezentowała 9 osobowa grupa osób posługująca w Diecezjalnej Diakonii Jedności .

Na początku spotkania proboszczowie parafii zaangażowani w Ruchu Światło-Życie dawali świadectwo współpracy ze wspólnotami na terenie swoich parafii. Mówili o swoich osiągnięciach, porażkach i oczekiwaniach, (czasami bardzo prozaicznych – codziennych) wobec swoich parafian i wspólnot.

W dyskusji szukano sposobu na ożywianie współpracy świeckich z kapłanami dla dobra lokalnych wspólnot parafialnych. Starano się znaleźć odpowiedzi na pytania:

1. Na ile proboszczom wywodzącym się z Ruchu Światło-Życie udaje się dzisiaj, na początku XXI wieku, animować i moderować życie powierzonych im wspólnot parafialnych w duchu nauczania sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, ukazującego parafię jako diakonijną wspólnotę wspólnot?

2. Czy wizja ta jest możliwa do zrealizowania we współczesnych parafiach wielkomiejskich, miasteczkowych czy wiejskich?

3. Jakie zadania stawia przed kapłanami i ludźmi świeckimi posługującymi w Ruchu Światło-Życie wezwanie do realizacji Planu Ad Christum Redemptorem 2 na poziomie naszych wspólnot parafialnych?

4. Na ile dokładamy starań, aby w naszym Ruchu zaczęła rozwijać się Diakonia Wspólnoty Lokalnej?

W centrum spotkania było uczestnictwo w Eucharystii, której przewodniczył gospodarz miejsca ks. Ryszard Andrukiewicz.

Ciekawym elementem dnia była GRA , która pozwoliła nam rozeznać jakiego rodzaju posługi możemy podejmować w naszych parafiach. Mogliśmy też wylansować ciekawe hasła zachęcające do podjęcia diakonii w parafiach.

Grupa z naszej diecezji zaprezentowała hasło: „Jeżeli Słowo Boże prawdziwie do serca trafia, to miejscem diakonii jest Twoja parafia”.

Dyskutowano też o koniecznej aktywności członków diakonii zwłaszcza w czasie i zaraz po rekolekcjach parafialnych aby wskazywać i zachęcać ludzi do wstepowania w szeregi wspólnot młodzieżowych i wspólnoty Domowego Kościoła.

Podcza DWDD przewidziany był czas na spotkania w grupach diakonii specjalistycznych i spotkanie kręgu filialnego Domowego Kościoła.

W kręgu uczestniczyły pary odpowiedzialne z siedmiu diecezji znajdujących się na terenie filii pelplińskiej: warmińsko-mazurskiej, elbląskiej, toruńskiej, bydgoskiej, gnieźnieńskiej, gdańskiej i pelplińskiej.

Dzieliliśmy się zagadnieniami, które pod obrady przekazała nam para krajowa, miedzy innymi:

  • jak dokonało się wejście w nowy rok formacyjny w poszczególnych diecezjach

  • jakie refleksje towarzyszą wdrażaniu treści listu kręgu centralnego DK na rok formacyjny A.D. 2011/2012

  • jak wyglądają i na jakim etapie znajdują się przygotowania do przyszłorocznych rekolekcji

  • jak możemy aktywnie włączyć się w akcję zbierania funduszy na rozbudowę Domu rekolekcyjnego przy Jagiellońskiej w Krościenku

W sprawach bieżących dzieliliśmy się życiem naszych diecezjalnych wspólnot poprzez świadectwa posługi par diecezjalnych i omówienie tegorocznych zadań oraz pytań i problemów jakie ze sobą niosą .

Jesienne DWDD było kolejnym ważnym etapem ukazywania celu Planu ACR 2, jakim są silne diakonie lokalne ożywiające i animujące życie wspólnot parafialnych, a także dało możliwość krytycznego spojrzenia na działania zarówno świeckich jak i duchownych w podejmowaniu tych zadań.

Barbara i Henryk Urbańscy

-pelplińska para diecezjalna DK