Oaza Nowej Drogi

Data/Czas

Kiedy - 20.07.2021 - 05.08.2021

Kategorie


Przyjmowane będą dzieci po 6, 7, 8 klasie SP

Jakiekolwiek pytania dotyczące rekolekcji proszę kierować do Małgorzaty Huppert (537 150 291).
Preferowany kontakt po godzinie 15:00

Rezerwacja

800,00

tak
nie

nie należę
kandydat