Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia I

Data/Czas

Kiedy - 15.07.2014 - 31.07.2014

Miejsce

Kartuzy

Kategorie


 1. Zgłoszenia na oazy przyjmuje się do dnia 15 maja 2014:
  • diecezja pelplińska – Anna Czaja, ul. Kasztanowa 4c/2, 83 – 400 Kościerzyna,
   kom. 506 784 562, e-mail:
  • diecezja gdańska – Paweł Mędza, ul. Jankiela 6, 80-119 Gdańsk, kom. 508 50 52 89,
   e-mail:
  • diecezja toruńska – Katarzyna Bublewicz, ul. Warszawska 2/17, 87 – 100 Toruń,
   056/652 12 28, kom. 0 604 19 65 82, e-mail:
 2. Podział wiekowy uczestników rekolekcji:
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ I°) od 16 lat (po ukończeniu gimnazjum i formacji)
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ II°) od 17 lat, po formacji I°
  • Oaza Niepokalanej, Oaza Nowego Życia (ON, ONŻ III°) od 18 lat po formacji II°
 3. Karta uczestnika z informacją dla rodziców i karta zdrowia dostosowane są do wymagań właściwych urzędów. Karty źle wypełnione (np. bez pieczątki parafii, bez czytelnych podpisów oraz opinii) nie będą przyjmowane. Karty uczestnika i karty zdrowia można uzyskać w swoich diecezjach (u w/w osób).
 4. Przypominamy o możliwości dofinansowania wypoczynku młodzieży przez zakłady pracy, pomoc społeczną, urzędy miast i gmin. Odpowiednie pismo czy potwierdzenie może wystawić Ksiądz Proboszcz parafii lub osoba z Diecezjalnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.
 5. W sytuacji, gdy Proboszcz lub Moderator decydują się dopłacić uczestnikom do rekolekcji, powinni przekazać te pieniądze Diakonii Oazy lub wręczyć (za pokwitowaniem) uczestnikowi. W ten sposób chcemy uniknąć sytuacji, w których uczestnicy przyjeżdżają na rekolekcje bez pieniędzy i twierdzą, że ktoś z w/w obiecał za nich zapłacić. Zbyt często bowiem kończy się to na obietnicach.
 6. Zapraszamy do uczestnictwa w Oazie Modlitwy, która odbywa się przy Placu Tumskim 1 w Pelplinie. Podajemy terminy: 28-30 marca, 25-27 kwietnia, 23-25 maja, 13-15 czerwca 2014.
  Koszt rekolekcji od piątku do niedzieli wraz z wyżywieniem wynosi 35zł. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte i śpiwór. Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 13.30.
 7. Diecezjalne Dni Wspólnoty odbędą się w Sianowie dnia 14.06.2014 oraz w Pelplinie dnia 06.09.2014.

Rezerwacja

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.