Przygotowanie do wyjazdów misyjnych

Centralna Diakonia Misyjna organizuje spotkania przygotowujące do posługi na misjach. Spotkania te również mają na celu pomoc w rozeznaniu, czy to jest ta droga. Pierwsze spotkanie jest planowane na 15-17 listopada w Warszawie, kolejne w następnym roku.Zgłoszenia: http://tiny.cc/misja2020. Dodatkowe pytania prosimy kierować na: . Spotkanie jest dofinansowane, wstępny koszt to 100 PLN Czytaj więcej ….

Wydarzenie “Polska pod krzyżem” już 14 września

Już 14 września na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie pod Włocławkiem odbędzie się spotkanie ewangelizacyjne “Polska pod krzyżem”. O szczegółach wydarzenia, które może zgromadzić nawet 100 tys. osób opowiedzieli organizatorzy z Fundacji Solo Dios Basta Maciej Bodasiński i Lech Dokowicz oraz biskup włocławski Wiesław Mering. Ordynariusz diecezji włocławskiej, Czytaj więcej ….

Rodzinne rytuały

„W dzisiejszym świecie, który często jest nieprzychylny, a nawet wrogi wierze, rodziny chrześcijańskie mają ogromne znaczenie jako ogniska żywej i promieniującej wiary. Dlatego też Sobór Watykański II, nawiązując do tradycji, nazywa rodzinę „Kościołem domowym” (Ecclesia domestica). W rodzinie rodzice przy pomocy słowa i przykładu winni być dla Czytaj więcej ….