Podziękowania Pary Diecezjalnej DK

Kochani! Księża moderatorzy i opiekunowie kręgów! Pary Rejonowe!  Wspólnoto Domowego Kościoła! Dziękujemy Wam za tak odpowiedzialne, radosne i liczne uczestniczenie w XXVII Pielgrzymce i Eucharystii Dziękczynnej na zakończenie Roku Pracy A.D. 2013/2014 całej wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji Pelplińskiej w SIANOWIE. Wszystkim uczestnikom letnich rekolekcji, prowadzącym rekolekcje kapłanom- moderatorom oraz poszczególnym diakoniom rekolekcyjnym,życzymy dalszego Czytaj więcej ….

XVII pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła do do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

XVII PIELGRZYMKA RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA – gałęzi rodzinnej Ruchu Światło–Życie do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 24 maja 2014 r. «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» (Mt 14,27)   Kiedy wszystko wydaje się stracone, w chwili cierpienia, kiedy tylu ludzi odczuwa jakby potrzebę zejścia z krzyża, Czytaj więcej ….

Wiadomości Domowego Kościoła – Krąg Diecezjalny w Pelplinie 9.02.2014r

Kochani! Wspólnoto Domowego Kościoła! Ostatnie posiedzenie Kręgu Diecezjalnego w Pelplinie rozpoczęliśmy Eucharystią w Kaplicy Seminaryjnej pod wezwanie św. Barbary, którą sprawował dla nas moderator diecezjalny DK, ks. Wincenty Pytlik. Wspólne przeżycie Eucharystii w gronie odpowiedzialnych, to wyjątkowy czas budowania jedności i jednomyślności w Duchu Świętym, potrzebny do wytyczania kolejnych zadań Czytaj więcej ….

Rekolekcje wakacyjne 2014

Wspólnota Domowego Kościoła Diecezji Pelplińskiej przygotowuje się do rekolekcji wakacyjnych w Pelplinie. W tym celu jeden z Kręgów diecezjalnych  w całości poświęcony został omówieniu  możliwości, terminów i rodzaju rekolekcji. Postanowiono zorganizować: OAZĘ RODZIN II stopnia – 28.06.-14.07.2014 r. ORAR II stopnia – 15.07.-20.07.2014r. ORAR I stopnia –  14.08.- 19.08.2014r. Czytaj więcej ….

Podziękowanie za udział w Dniu Skupienia Animatorów DK

„Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili” ( J 15, 16a ) Kochani! Księże moderatorze, Pary rejonowe, Animatorzy! Dziękujemy Wam za udział w tej nowej formie wzrastania w wierze i formacji Wspólnoty Domowego Kościoła Diecezji Pelplińskiej. Księdzu Wincentemu Pytlikowi, za serdeczność i zaangażowanie w modlitewny przebieg Czytaj więcej ….

Święta Rodzina jako tajemnica wiary

Świętem patronalnym Domowego Kościoła jest Niedziela Świętej Rodziny, która w tym roku przypada 29 grudnia. Na ten dzień zachęcamy wszystkie rodziny naszej diecezjalnej wspólnoty Ruchu Światło-Życie, szczególnie nam bliskie rodziny Wspólnoty Domowego Kościoła do owocnej lektury poniższego tekstu. Ponadto życzymy radosnego przeżywania tej wyjątkowej niedzieli Czytaj więcej ….

Życzenia Pary Diecezjalnej i Moderatora Diecezjalnego DK

Kochani! Moderatorzy, animatorzy i rodziny Wspólnoty Domowego Kościoła naszej Pelplińskiej Diecezji! W ten Świąteczny czas Betlejemskiej Nocy ślemy radosne życzenia. Niech Nowonarodzony Chrystus Pan umacnia swoją miłością i pokojem. Niech obdarza zdrowiem i dodaje sił do kroczenia za Nim i dawania świadectwa jego miłości na czas Świąt i w nadchodzącym Nowym Roku. Czytaj więcej ….