Spotkanie DDJ 7 września 2013

W sobotę 7 września 2013 odbyło się spotkanie Diecezjalnej Diakoni Jedności. Najważniejszą kwestią poruszoną podczas spotkania było podsumowania oaz letnich. Osoby, które spotkały się rozmawiały również o potrzebie rozwijania duchowości animatorów wspólnot. W tym celu planowane jest zorganizowanie cyklicznych rekolekcji dla animatorów z diecezji Czytaj więcej ….

Diakonia Jedności i Krąg Diecezjalny Domowego Kościoła w Pelplinie

W minionym czasie w Pelplinie odbyły się dwa ważne spotkania dla naszej wspólnoty, Diakonia Jedności (16.05), której przewodniczył moderator diecezjalny „Ruchu Światło-Życie” ks. Artur Pukownik i Diecezjalny Krąg Domowego Kościoła (18.05) pod przewodnictwem ks. Wincentego Pytlika, diecezjalnego moderatora DK. Na spotkaniach omawialiśmy kilka spraw istotnych dla całego Ruchu, Czytaj więcej ….

Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ) 16.05.2013r. za nami.

W dniu 16 maja w Pelplinie zebrały się osoby wchodzące w skład Diecezjalnej Diakonii Jedności Diecezji Pelplińskiej. W spotkaniu udział wzięli: moderator diecezjalny ks. Artur Pukownik, moderator Domowego Kościoła ks. Wincenty Pytlik, Irena Szybist, kleryk Kamil Kowalewski, para diecezjalna Barbara i Henryk Urbańscy, odpowiedzialny za diakonię środków masowego Czytaj więcej ….