Krąg św.Brata Alberta i św.Jana Pawła II

Rok powstania: 2001. W roku 2016 nastąpiło połączenie z ówczesnym kręgiem VI. Wspólnie zadecydowano o zachowaniu obu patronów: św. Brata Alberta i św. Jana Pawła II

Rok 2021/2022  

Animatorzy – Krysia i Andrzej Pietruczukowie

Opiekun duchowy – moderator kręgu: od IX 2012 ks.proboszcz Jacek Giełdon.

Poprzedni moderatorzy: ks. Mariusz Skrzypek, o. Daniel Pliszka, o. Sebastian Fierek, o. Robert Twardokus, o. Krzysztof Wojdyła, o. Przemysław Płaszczyński.

Obecnie krąg tworzą:

  • Alicja
  • Ewa i Marian
  • Krystyna i Andrzej
  • Lucyna i Wojtek
  • Beata i Andrzej

Patroni kręgu: św.Brat Albertśw. Jan Paweł II