Krąg św. Brata Alberta Chmielowskiego

Rok powstania: 2001. W 2016 nastąpiło połączenie z kręgiem VI. Wspólnie zadecydowano o zachowaniu obu patronów: św. Brata Alberta i św. Jana Pawła II. Animatorzy – Ewa i Marian Fiukowie.

kowie.

Opiekun duchowy – moderator kręgu: od IX 2012 – ks.proboszcz Jacek Giełdon.

Poprzedni moderatorzy: ks. Mariusz Skrzypek, o. Daniel Pliszka, o. Sebastian Fierek, o. Robert Twardokus, o. Krzysztof Wojdyła, o. Przemysław Płaszczyński

Obecnie krąg tworzą:

  • Alicja
  • Beata i Andrzej
  • Ewa i Marian
  • Krystyna i Andrzej
  • Lucyna i Wojtek

Patroni kręgu: św.Brat Albert i św. Jan Paweł II.

FOTOKRONIKA