Diakonia Wyzwolenia

Mówiąc o diakoni wyzwolenia nie można ominąć dzieła ks. Franciszka Blachnickiego obejmującego Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.

Dn. 28 października 1978 Ojciec Święty Jana II, skierował do Polaków w swoim liście pożegnalnym prośbę: „abyście przeciwstawiali się wszystkiemu , co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa…” . To właśnie ruch Światło – Życie poczuł się pierwszym adresatem powyższego apelu. Ojciec Franciszek Blachnicki dał temu wyraz, gdy w orędziu do uczestników Dnia Jedności Ruchu Światło-Życie z Papieżem Janem Pawłem II wygłoszonym w dniach 28 i 29 października 1979 roku przez Radio Watykańskie powiedział: „Odpowiadając na tę prośbę rozpoczynamy od dzisiejszego Dnia Jedności przygotowanie do diakonii wyzwolenia, którą chcemy podjąć na rzecz całej polskiej młodzieży i narodu; przygotowanie do służby wyzwolenia z nałogów społecznych – zwłaszcza nałogu alkoholizmu – oraz ze wszelkiego zakłamania i leku, który nie pozwala człowiekowi urzeczywistnić siebie zgodnie z wzniosłym powołaniem osoby, aby stać się nowym człowiekiem na wzór Niepokalanej Matki Chrystusa i Kościoła”.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka ma być samodzielnym programem działania i wyzwolenia. Ruch Światło – Życie ma służyć tej sprawie. Dlatego dnia 15 marca powstała diakonia wyzwolenia, która chce służyć ludźmi dla ludzi w pewnego rodzaju apostolstwie i ewangelizacji. Chce przy tym w całości włączyć się do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, to znaczy, że każdy członek diakoni czułby się również członkiem Krucjaty.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragnęliby utworzyć diakonie KWC do uczestnictwa. Chrystus potrzebuje każdego człowieka, aby był jego świadkiem w niesieniu prawdy i miłości.

Osoby odpowiedzialne:

Wiesław Prebucki
DK w Lipuszu
tel. 791 880 090

Ewa Srock
DK w Somoninie
tel. 609 479 149
e-mail: