OAZA NOWEGO ŻYCIA I st. w PELPLINIE

W dniach od 1 do 16 sierpnia 2022 roku w murach Collegium Marianum w Pelplinie, odbyła się Oaza Nowego Życia I stopnia dla Rodzin [ONŻ I], zorganizowana przez naszą diecezję.

Poprowadziła ją diakonia w składzie: ks. Andrzej Szopiński (moderator) oraz diakon Krystian Rink, Lucyna i Wojciech Siedlikowie (para moderatorska) i dwie pary animatorskie: Gertruda i Zenon Abrahamowie oraz Agnieszka i Andrzej Pirchowie. Posługiwał muzycznie Wojtek, zaś diakonię wychowawczą prowadzili Małgosia i Zygmunt Szmydtka.
W rekolekcjach uczestniczyło dziewięć małżeństw z diecezji: lubelskiej (1), pelplińskiej (3),poznańskiej (1), włocławskiej (1), warszawsko-praskiej (1), z Niemiec (1) oraz z Anglii. W ONŻ I wzięło udział także 17 dzieci w wieku od 4 m-cy miesięcy do 12 lat.

Każdy dzień rozpoczynał się jutrznią i namiotem spotkania. Po śniadaniu odbywały się rozmowy ewangeliczne w grupach. Program dnia obejmował również szkołę modlitwy, szkołę śpiewu i szkołę życia. Centralnym punktem dnia była zawsze Eucharystia. Przerwa obiadowa była czasem poświęconym dla rodziny i wówczas była możliwość zagospodarowania go we własnym zakresie.

Podczas rekolekcji uczestnicy mieli okazję wysłuchać konferencji m.in. o miłości małżeńskiej, katechumenacie rodzinnym, które prowadziły pary animatorskie. Para moderatorska mówiła o historii ruchu. Ciekawą konferencję nt. dialogu małżeńskiego wygłosili Renia i Jurek Witkowie. Temat KWC został przedstawiony przez Genię i Krzysia Wieckich, odpowiedzialnych za diecezjalną diakonię KWC.
O chrześcijańskim kierowaniu płodnością mówili Dorota i Michał Nalepowie z gdańskiej diakoni życia.
Gościliśmy również Diakonię słowa Natanael z Poznania.
Ponadto gośćmi wspólnoty byli: Biskup Pelpliński ks. dr Ryszard Kasyna, oraz para diecezjalna DK Wiola i Andrzej Jasińscy. W trzecim dniu oazy Eucharystii przewodniczył Modertator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Artur Pukownik.
Wszystkie rodziny podczas gry terenowej BUT Blachnicki Ultimate Test poznali wiele faktów z życia ks. Franciszka Blachnickiego i idei kierujących jego postępowaniem. Gra była doskonałą okazją do integracji rodzin z obu kręgów.

Czas pobytu uzupełniło nam zwiedzanie: Katedry, Muzeum Diecezjalnego oraz udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej w Bazylice Katedralnej. Ponadto rodziny rywalizowały w zawodach sportowych, quizie o świętych. Nie zabrakło również ogniska, które przyczyniło się jeszcze bardziej do integracji uczestników. Dzień wspólnoty spędziliśmy w Gniewie, gdzie spotkaliśmy się z rodzinami z DK. Podczas Eucharystii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Rozważania drogi krzyżowej, do której komentarze układały wszystkie rodziny, przeżywaliśmy w Kalwarii piaseckiej, wędrując do 15 stacji na terenie otaczającym Studzienkę, miejsca, gdzie wg tradycji miało miejsce pierwotne objawienie MB i uzdrowienie syna smolarza. Nawiedziliśmy również Sanktuarium Maryjne w Piasecznie, o tym niezwykłym miejscu opowiadał ks. Proboszcz Andrzej Ossowski

15. dniowy czas rekolekcji zakończyła agapa, która była jednocześnie miejscem wielu podziękowań za posługę i wspólne przeżywanie czasu rekolekcji.

Chwała Panu za ten błogosławiony czas rekolekcji i wszystkie małżeństwa, zarówno uczestniczące jak i posługujące.

Para moderatorska
Lucyna i Wojtek Siedlikowie

FOTOGALERIA niebawem

https://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/10027-rekolekcje-oazowe-dla-rodzin-w-pelplinie