Fotorelacja z Oazy Rodzin I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska, położona w malowniczym Pogórzu Makowskim (pow. wadowicki, woj. małopolskie), to nie tylko kościół i klasztor, ale również zespół kaplic i kościołów dróżkowych, oraz manierystyczny park krajobrazowy. Jego powstanie zawdzięcza się Mikołajowi Zebrzydowskiemu. W 1602 r. dokonał on fundacji klasztoru i kalwarii.

Kalwaria to tętniące miejsce kultu. Pielgrzymów, których liczba sięga dwóch milionów rocznie, przyciągają nabożeństwa dróżkowe na Dróżkach Pana Jezusa i Dróżkach Matki Bożej, oraz Cudowny Obraz Maryi Kalwaryskiej. Ważną posługą bernardynów w tym miejscu jest również sakrament pokuty.

Ile razy doświadczyłem tego, że Matka Bożego Syna zwraca swe miłosierne oczy ku troskom człowieka strapionego i wyprasza łaskę takiego rozwiązania trudnych spraw, że w swej niemocy zdumiewa się on potęgą i mądrością Bożej Opatrzności. Czyż nie doświadczają tego również całe pokolenia pątników, które przybywają tutaj od czterystu lat? Z pewnością tak. Inaczej nie byłoby dzisiaj tej uroczystości. Nie byłoby tu was, którzy przemierzacie kalwaryjskie Dróżki wiodące śladami krzyżowej męki Chrystusa i szlakiem współcierpienia i chwały Jego Matki. To miejsce w przedziwny sposób nastraja serce i umysł do wnikania w tajemnicę tej więzi, jaka łączyła cierpiącego Zbawcę i Jego współcierpiącą Matkę. A w centrum tej tajemnicy miłości każdy, kto tu przychodzi, odnajduje siebie, swoje życie, swoją codzienność, swoją słabość i równocześnie moc wiary i nadziei — tę moc, która płynie z przekonania, że Matka nie opuszcza swego dziecka w niedoli, ale prowadzi je do Syna i zawierza Jego miłosierdziu.

Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku.

Relacja video od 12 minuty z pobytu Ojca Świętego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ruch Światło Życie gałąź rodzinna z diecezji pelplińskiej od 5 lat organizuje Oazy Rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej.W lipcu miała miejsce Oaza I stopnia w której uczestniczyło 9 małżeństw oraz zespół posługujący :

1.Ks.moderator Michał Kucharski,

2.Para moderatorska: Teresa i Wojtek Szramowscy,

3.Para muzyczno-wychowawcza: Emilia i Janek Szczęśni,

4.Para animatorska: Joanna i Tomasz Parolowie,

5.Para animatorska: Agnieszka i Rafał Przyszlak,

6. W diakonii wychowawczej: Ania Kulaszewicz.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z Oazy.