Najpierw trzeba być uczniem, aby zostać Mistrzem!

Czas tegorocznych wakacyjnych rekolekcji Wspólnoty Domowego Kościoła w sercu naszej pelplińskiej diecezji rozpoczęła Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia (ORAR II) w Collegium Marianum w Pelplinie. Moderatorem rekolekcji był aktualny moderator diecezjalny DK ks. Wincenty Pytlik, a prowadzącymi te rekolekcje, tradycyjnie od lat Barbara i Henryk Urbańscy z Chojnic. Posługę w diakonii rekolekcyjnej podjęły sprawdzone i oddane wspólnocie pary małżeńskie: Barbara i Mariusz Pawlakowie, Małgorzata i Marek Rusieccy, Genowefa i Krzysztof Wieccy oraz wybrani z pośród uczestników oazy Edyta i Adam Rzoska. Posługę muzyczną sprawowała Magdalena Kosobucka, a diakonię wychowawczą poprowadziła siostra Ewelina Betkało ze zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej wraz z młodymi Skautami Europy: Zofią Kosobucką, Ewą Michalską, Heleną Kosobucką oraz Kingą Guzińską, aktywnie formującymi się w Ruchu Światło-Życie naszej diecezji.

Uczestnikami rekolekcji były rodziny  z siedmiu polskich diecezji: warszawsko –praskiej, łódzkiej, szczecińsko-kamieńskiej, bydgoskiej, toruńskiej, gdańskiej i pelplińskiej. Łącznie 90 osób, w tym 33 dzieci.

Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili (J 15, 16a).

Te słowa Pisma Świętego ukazujące zadania i nadprzyrodzony wymiar posługi pary animatorskiej, były mottem tych rekolekcji. Podstawowym dokumentem towarzyszącym małżonkom we  właściwym  wyborze  kierunku posługi jak zawsze były Zasady Domowego Kościoła zatwierdzone Dekretem Konferencji Episkopatu Polski  w marcu 2006 roku. 

„Animator zaprowadzi innych tam , gdzie sam już doszedł.” 

Każdy dzień rekolekcji to czas na przyjrzenie się swojemu powołaniu, nie tylko do wspólnoty DK, ale także do małżeństwa, rodziny, parafii zgodnie z planem Boga dla każdego z nas, także jako członków całego Kościoła Powszechnego. Służyły temu stosowne konferencje, nabożeństwa oraz niezwykle starannie celebrowane Eucharystie. Niespodzianką i wielkim przeżyciem dla małżeństw był Dialog małżeński w scenerii i formie kawiarnianej randki. Nie brakowało też czasu dla rodziny na wspólne spacery po zrewitalizowanych, pięknych Ogrodach Biskupich, zwiedzanie pelplińskiej Katedry i Muzeum Diecezjalnego, udziału w koncercie inaugurującym Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Pelplinie oraz zwykłych, a jakże radosnych oazowych pogodnych  wieczorów ze śpiewem, tańcem i wspólną zabawą z najmłodszymi.

 „Życie w Świetle” (hasło tegorocznego roku formacyjnego)

Wielką radością i zaszczytem  dla naszej wspólnoty było spotkanie z Księdzem Biskupem Arkadiuszem Okrojem, kiedyś aktywnym członkiem Ruchu Światło – Życie, współtwórcą
i opiekunem duchowym  kręgów DK, który doskonale zna charyzmat DK  i potrafi wczuć się w klimat oazowej wspólnoty. W krótkiej konferencji przypomniał nam, jak ważna jest formacja w duchu charyzmatu, aby współczesny świat nie mógł nas zdeformować i przeszkodzić naszym małżeństwom i rodzinom w drodze do świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani. Po wspólnej pamiątkowej fotografii z widoczną radością i poczuciem humoru brał udział w naszych wieczornych zabawach pogodnego wieczoru i podsumowującym dzień spotkaniu oazowej Diakonii. Radości spotkań dopełniła obecność aktualnej pary diecezjalnej DK Wioletty i Andrzeja Jasińskich.

Tegoroczny czas naszych rekolekcji był szczególnie bogaty w odwiedziny gości. Poza gościem honorowym, którym był Biskup Arkadiusz, naszą oazę odwiedził też moderator diecezjalny  Ruchu Światło-Życie ks. Artur Pukownik,  który po serdecznym  powitaniu wyraził radość ze spotkania i aktywnie uczestniczył w konferencji dotyczącej „Współpracy z kapłanem w kręgu DK”. Podziękował za możliwość wysłuchania tej konferencji i podzielił się refleksją na temat swojego osobistego życia kapłańskiego. Nadmienił że rekolekcje są w dobrych rękach doświadczonej pary i wszystkim uczestnikom życzył owocnie spędzonego czasu w tym wyjątkowym miejscu. 

Podziękowanie!

Dziękujemy dyrektorowi Collegium Marianum ks. Wiesławowi Szucy, za umożliwienie nam pobytu w super warunkach, dobrze przygotowanej bazie rekolekcyjnej, kucharzowi i paniom kucharkom za bardzo  smaczne i urozmaicone jedzenie, paniom i panom z obsługi i administracji za niezwykłą serdeczność i pomoc w każdej sprawie. Uczestnicy rekolekcji zachwyceni miejscem i organizacją rekolekcji pisali w ankietach podsumowujących ten czas, że na pewno warto przyjechać do Pelplina i będą polecać innym to niezwykłe od lat omodlone miejsce, uczestnikom kolejnych formacji oazowych.

Chwała Panu!

Barbara i Henryk Urbańscy
moderatorzy