WIELKOPOSTNY DZIEŃ WSPÓLNOTY REJONU LĘBORK

W dniu 13 marca 2022r. w kościele NMP Królowej Polski w Lęborku spotkaliśmy się na kolejnym, Wielkopostnym Rejonowym Dniu Wspólnoty, który przebiegał pod hasłem Krzyż. Oderwaliśmy się od naszej codzienności, naszych zajęć i zabiegania – dla Jezusa.

W szczególny sposób patronował naszemu spotkaniu sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Wielowymiarowy aspekt krzyża odkrywaliśmy w czasie spotkania w grupach, na podstawie fragmentów Pisma Świętego i tekstów księdza Blachnickiego. Zastanawialiśmy się również nad sensem naszych krzyży, rozumianych jako trudności i cierpienie.

Po zapaleniu świecy i wystawieniu Najświętszego Sakramentu odbyło się nabożeństwo Gorzkich żali. W miejsce kazania pasyjnego rozpoczął się Namiot Spotkania, w którym rozważaliśmy narodzenie św. Jana Chrzciciela (Iz 49, 1-6). Fragment ten pokazuje, że Bóg od pierwszej chwili poczęcia już otacza go miłością i uwzględnia swoje plany związane z jego istnieniem, i całym jego życiem.

Eucharystii przewodniczył Moderator Rejonowy ks. Andrzej Żur. W służbę liturgiczną włączyli się: służba ołtarza – Mirek, Marek i Sławek, komentarz do liturgii – Krysia, czytania – Andrzej, psalm – Bogusia, modlitwa powszechna – Tadeusz, dary eucharystyczne – Celinka, Andrzej i Przemek, oprawa muzyczna – Michał i Wojtek.

W homilii ks. Andrzej zwrócił naszą uwagę, byśmy nie ulegali przyzwyczajeniom, rutynie   i schematycznemu przeżywaniu Wielkiego Postu.Wybrzmiały słowa Ewangelii (Łk 9,28)

To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie

Ołtarzem ofiarnym, na którym dokonało się zbawienie, jest KRZYŻ. Nie ma zmartwychwstania bez KRZYŻA, nie ma innej drogi.

Diakonia Komunikacji Społecznej przygotowała książeczkę ze wszystkimi tekstami.

Po zakończeniu Eucharystii skarbnicy rejonowi Trudzia i Zenek poinformowali o zebranej kwocie, która jako jałmużna wielkopostna, zasiliła fundusz rekolekcyjny.

Następnie udaliśmy się na agapę do auli Jana Pawła II. Przy pysznej zupie, cieście, kawie i herbacie cieszyliśmy się obecnością we wspólnocie. Wzmocnieni strawą dla ciała spotkaliśmy się w grupach, by pochylić się nad tematem RDW – Krzyż i dokonać Ewangelicznej Rewizji Życia.

Celem spotkania było ukazanie krzyża Jezusa jako narzędzia zbawienia oraz wyrazu największej miłości Boga do człowieka – śmierci prowadzącej do życia.

Na zakończenie każda grupa przedstawiła wnioski swoich przemyśleń, które były prowadzone w trzech aspektach WIDZIEĆ – OSĄDZIĆ – DZIAŁAĆ.

Nasze dzieci, pod czujnym okiem diakoni wychowawczej, również skupiły się nad Krzyżem –  znakiem miłości Jezusa do wszystkich ludzi. Ozdabiały kolorowe krzyże różnymi elementami np. kwiatami, serduszkami. Dziękujemy za pomoc Róży i Ani. Tak wykonane krzyże dzieci zabrały do swoich domów, jako wyraz wdzięczności Panu Jezusowi za Jego śmierć na krzyżu.

Włączyliśmy się do modlitewnej sztafety za Ukrainę – inicjatywy zapewnienia nieustannej modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie w czasie Wielkiego Postu, organizowanej przez Centralną Diakonię Modlitwy (CDM) R-ŚŻ. Na każdy dzień akcji jest przyporządkowana jedna diecezja (w porządku alfabetycznym). W całej akcji chodzi o godzinę modlitwy (np. różaniec). Nasz diecezjalny RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE włącza się w modlitwę 25 marca tj. w piątek. Podejmujemy tę modlitwę! Dziękujemy Krysi za prowadzenie zapisów. Zachęcamy wszystkich do włączenia się modlitewną sztafetę za Ukrainę.

Link do formularza z deklaracjami modlitwy

Przed końcowym błogosławieństwem odśpiewaliśmy pieśń

O Pani ufność nasza w modlitwy twej obronie
Chroń nas, chroń nas, Królowo Pokoju.

W tym ciężkim czasie pandemicznego utrudzenia, we wspólnocie nabieraliśmy ducha, cieszyliśmy się wzajemną obecnością, formowaliśmy swoją duszę razem ze współbraćmi.

Dziękujemy wszystkim za liczną obecność  i świadectwo przeżywania wspólnoty oraz za wszelką pomoc przy organizacji RDW. Podziękowania ślemy do naszych kapłanów: ks.Andrzeja Żura, o.Józefa Brzozowskiego i o.Roberta Wołyńca, wszystkich kręgów i każdego z osobna. Bóg zapłać.

Lucyna i Wojtek