Witamy we Wspólnocie Domowego Kościoła

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy.

Po raz kolejny Orszak Trzech Króli ruszył trasą z Lubowidza do Mostów.

https://lebork.naszemiasto.pl/orszak-trzech-kroli-przeszedl-z-lubowidza-do-mostow/ar/c15-8621701

Właśnie w Uroczystość Objawienia Pańskiego uczestniczyliśmy w Eucharystii w kościele parafialnym NMP w Lęborku, sprawowanej przez Moderatora DK, ks. proboszcza Andrzeja Żura, w  koncelebrze z o. Bartkiem Ewertowskim, który w homilii powiedział m.in.:  

Mędrcy, prowadzeni światłem gwiazdy, przybyli do Boga z darami: mirrą, kadzidłem i złotem. My – jako kręgi Domowego Kościoła też mamy być gwiazdami – światłością dla innych – by podprowadzić ich do obecności Boga. (…) Możemy Bogu przynieść dary, które mamy w naszym życiu:

  • dar czasu poświęconego Bogu
  • dar czasu świętowania niedzieli jako elementu przymierza
  • dar naszej bezsilności w obliczu doświadczeń
  • dar dziękczynienia

Zachęcamy do wysłuchania całej homilii

W tym tak uroczystym dniu sześć małżeństw zadeklarowało przed Jezusem Chrystusem swoje bycie we wspólnocie Domowego Kościoła. Wypowiedzieli słowa zobowiązania: Pragniemy włączyć się do Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie i formować się według jego zasad. Kapłańskiemu błogosławieństwu towarzyszyło wręczenie zapalonej świecy – symbolu Chrystusa, naszego Światła i Życia – przez Moderatora Rejonowego ks. Andrzeja oraz parę rejonową Lucynę i Wojtka.

Do wspólnoty Domowego Kościoła wstąpili małżonkowie:

Marta i Michał, Małgorzata i Mateusz, Wioletta i Patryk, Anastazja i Mikołaj, Anna i Michał oraz Magdalena i Przemysław, którzy zostali pierwszymi animatorami nowo zawiązanego kręgu.

Para pilotująca wraz z małżeństwami zadbała o piękną oprawę liturgiczną podczas Mszy św., starannie przygotowali wszystkie elementy liturgii, włączając się również w diakonię muzyczną.

Po Eucharystii Lucyna przypomniała ideę łamania się opłatkiem wg naszego założyciela ks. Fr.Blachnickiego. W momencie rozdawania opłatka Wojtek zaintonował pieśń Gdzie miłość wzajemna. Potem nastąpiło symboliczne przełamanie się opłatkiem. Wielbiliśmy Nowo Narodzonego Jezusa,  śpiewając piękne polskie kolędy przy żłóbku. Na zakończenie, tworząc jeden krąg odśpiewaliśmy Zjednoczeni w Duchu.

Domowy Kościół – gałąź rodzinna RŚ-Ż jest wspólnotą, która pomaga małżeństwom czerpać z mocy sakramentu małżeństwa, żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Życzymy nowym członkom DK, aby przyjęcie przez nich zobowiązań stało się najlepszą drogą do osiągnięcia celu, którym jest spotkanie z Panem.

Dziękujmy Bogu za ich decyzję, za ich wybór. Za to, że podjęli  odpowiedzialność za swoje małżeństwo, za swoją rodzinę, że chcą wzrastać razem w świętości. Budować swoją miłość, chcą zbliżać się do Boga i do siebie nawzajem.

Szczególnie dziękujemy parze pilotującej Justynie i Adamowi oraz opiekunowi duchowemu o. Bartkowi, którzy przez prawie 2 lata w trudnym okresie pandemii wprowadzali małżeństwa na drogę poznawania Domowego Kościoła. Drogę, którą małżonkowie mogą iść razem i przetrwać, a ich miłość może rosnąć, a czułość wcale nie musi przeminąć.

Dziękujemy Panu Bogu za kolejne rodziny, które wybrały tę drogę formacji.   

Zaś 2 stycznia w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Cewicach miała miejsce uroczysta Eucharystia na zakończenie etapu ewangelizacji dla małżeństw kręgu pilotowanego przy w/w parafii. Podczas tej uroczystej liturgii każdy z uczestników był zaproszony do bardziej świadomego i dojrzałego spotkania z Chrystusem w sakramencie Eucharystii i odnowienia I Komunii świętej. Był to świadomy i dobrowolny akt oddania życia pod kierownictwo Chrystusa. Eucharystię sprawował ks. Janusz Osnowski, opiekun duchowy kręgu, a parą pilotującą są Agnieszka i Andrzej. Oprawę Mszy św. przygotowali uczestnicy kręgu pilotowanego.

Niech Pan obdarza nowe rodziny Światłem i Życiem w dążeniu do świętości.
Chwała Panu!

Lucyna i Wojtek