RADOSNA NOWINA – nowe małżeństwa w Domowym Kościele

3 stycznia 2022 roku na Mszy Świętej w intencji Ruchu „Światło – Życie” w parafii pw. Wszystkich Świętych w Skórczu  z udziałem rodzin z kręgów rejonu tczewskiego, Pary Diecezjalnej i Pary Rejonu, Oazy Młodzieżowej, Oazy Dzieci Bożych, Pary Diecezjalnej i Pary Rejonu.Trzy pary małżeńskie przyjęły Jezusa przez wiarę w Duchu Świętym jako swojego Pana i Zbawiciela, do odnowienia i pogłębienia z Nim  relacji.

Genia i Krzysztof Wieccy jako para pilotująca  wraz o Moderatorem ks. Darkiem Ryłko przez dwa lata formowali podopiecznych według programu ukształtowanego na podstawie „Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”, podczas rekolekcji formacyjnych oraz spotkań kręgu. 

Dla Nich Etap ewangelizacji i pilotowania zakończony a przed nimi dalsza formacja w kręgu i Oaza I stopnia jako zwieńczenie pewnego etapu – wytrwałości kochani.

Etap pilotowania ukazał małżeństwom powołanie do świętości i realizowania tego powołania w jedności ze współmałżonkiem oraz wdrożenie w proponowaną formację DK.  Małżonkowie zapoznali się z  ogólną prezentacją Domowego Kościoła w ramach Ruchu Światło-Życie oraz  zostali wprowadzeni w metodę pracy kręgu. 

Na zakończenie tego etapu małżeństwa podejmują decyzję o włączeniu się do Domowego Kościoła i formowaniu się według jego zasad. 

Dziękujemy ks. Darkowi  za czas duchowej opieki nad pilotowanymi małżeństwami oraz  Geni i Krzysiowi za posługę pary pilotującej.

Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Moderator Rejonu ks. Dariusz Ryłko w  asyście kleryka Krystiana i ministrantów. Po zapaleniu świecy rozpoczęła się Liturgia Słowa – fragment z 1-ego  Listu św. Jana  Apostoła przeczytała Danusia, zaś psalm responsoryjny i werset przed Ewangelią wyśpiewała Zosia z Oazy Młodzieżowej.

Ewangelię i kazanie wygłosił Przewodniczący Liturgii. 

Ks. Darek pięknie  powiedział w kazaniu: Genia i Krzysiu jak uczniowie Janowi posłani szli do przodu, głosili aby Małżonkowie wzrastali w wierze, rozwijali się, angażowali i poświęcali swój czas na formację.

Modlitwę powszechną przeczytał Piotr, dary do ołtarza przyniosła Natalia   z Jakubem i małą Marcelinką.  Nad oprawą muzyczną Mszy Św. czuwał nasz drugi organista Rafał, który z żoną Ewą uczestniczył w pilotażu.

Po Komunii Świętej ks. Darek zaprosił pilotowane pary przed ołtarz i w asyście pary rejonowej wezwał ich do wyrażenia swojej decyzji pójścia drogą formacji w Domowym Kościele, gałęzi rodzinnej Ruchu „Światło-Życie”. Poszczególne małżeństwa kolejno odpowiedziały, że pragną włączyć się do Domowego Kościoła i formować się wg jego zasad. Na znak tej decyzji małżonkowie otrzymali z rąk Kapłana zapalone świece – symbol Chrystusa, naszego Światła i Życia.

W dalszej kolejności nowo włączone Pary złożyły podziękowania Geni i Krzysiowi za poświęcony czas i  zaangażowanie, za miłość, za pracę w „Winnicy Pana”.  To wszystko  wyda plon….  Asia i Krystian, Ewa i Rafał, Natalia i Jakub dalej formować się będą w II kręgu animowanym przez Weronikę i Piotra.

Dziękujemy Danusi i Zbyszkowi, byłej Parze Rejonu za powołanie Geni i Krzysia do tej posługi oraz tym wszystkim, którzy wspierali  to dzieło swoją modlitwą.

Dziękujemy również Asi i Tomkowi Animatorom Kręgu św. Rodziny Martin ze Skórcza za zaangażowanie i pomoc w oprawie Mszy św. oraz inne rozliczne posługi. 

Po błogosławieństwie wszyscy udali się na plebanię, na uroczystą agapę.

Para Rejonu Tczew DK

Ewa i Janusz